Hogaland

Bo ved Nordhavet


Bøvågen og Avaldsnes i disen.
Sett fra Steinsfjellet, Haugesund.

Avaldsnes tapte for Svartedauden

Avaldsnes var i utvikling som by fra tiden som kongsgård og mot senere middelalder. Under Hårfagreklanen var sekulære Avaldsnes bare et høvdingesete, en gård. Etter at Hårfagreklanen slapp taket foregikk en bydanning på dette sentrale stedet. Trekirke var reist og Hansatrafikken hadde kommet i tillegg til kongens og kirkens egen handelsstasjon.

Folket på Avaldsnes hadde søkt om å få bygge ny kirke og fikk byggetillatelse under Håkon Håkonsson.

Avaldsnes var i samvekst med Norgesveldet.

Første tilbakeslaget kom da Norgesveldet ble avviklet rundt 1300. Bergenskongene ble avviklet. Avaldsnes ble uviktig. Bergen ble uten makt. Det andre tilbakeslaget kom da Hanseatene flyttet hovedkontoret fra Notau til makttomrommet i Bergen.

Full avvikling av bydanningen kom med Svartedauden 1349, direkte importert med Hansaskip fra London. Avaldsnesbyen var død under utvikling.

Avaldsnes kunne ha vært en av våre eldste byer, med Bøvågen som sentrum og Salhus som Utnord og Boknafjorden som åpning mot Europa.


​Karmsundet, Bøneset og Bøvågen sett fra Steinsfjellet.
Olavskirken skjult av dis.

Skisser er lagd der Olavskirken kjemper med plassen om en kongsgårdshall med tårn like inn til kirken. Førsteinntrykket er at en slik arkitektonisk og politisk løsning aldri ville ha funnet sted i middelalderen. Kirken og kongshallen kan ikke ha stått samtidig. Olavskirken ble reist 1250 så kongshallen må ha blitt revet før den tid. Funnet av Bispegården på Stranden i Bergen, under Nykirken viser rivning av monumentalbygg for å gi plass og byggemateriale til nybygg.

Kongshall på Avaldsnes er nevnt i Olav den Helliges saga der Asbjørn gikk fra Visnes til Avaldsnes, inn i kongshallen og hugg hodet av Tore Sel. Olav var inne i hallen så vi er før 1030. Hvem reiste hallen i så fall? Olav Trygvason? Hva hadde sagafortellerne fått høre om hallen? Kanskje der også var en tømmerhall før der kom en steinhall, slik trekirken kom før steinkirken? Kanskje en tømmerhall på grunnmur av stein? Hva med importerte byggemetoder på dette norske utfartspunktet? Puslebitene ligger der, men stoler vi på dem?

Nå får vi se om ikke historiefortellingene eller sosialt press påvirker arkeologien. Når ble kongshallen reist og når ble den revet? Hva har stått igjen som åpen grunnmur, og hva har den tatt imot av daterbare gjenstander? Når ble grunnmuren fylt igjen for godt? Det er godt vi er klartenkte og ikke forfengelige.