Hogaland

Bo ved Nordhavet

Avaldsnes Kloster

Olavskirken sakristi utgang

Kongsgårdprosjektet på Avaldsnes
Utgravingene ser ut til å avdekke et påbegynt og demontert kloster. Tre steinarbeid viser omriss av et kloster. Se også Påskeprosesjon på Avaldsnes.

Olavskirken sakristi

1 Ombygging av sakristi.

Olavskirken på Avaldsnes har standard type vinduer bortsett fra sakristidelens sørvegg. Dette er veggen som ligger til den avdekkete grunnmuren. Lysmengden ble mer enn doblet inn i sakristiet. Da må vi finne ut hva lyset skulle brukes til. Det klare midt-dagslyset gir best arbeidslys. Soloppgang og solnedgang gir et emosjonelt sterkt lys. Ekstra vindu ble ikke satt inn i østveggen før etter reformasjonen. Altså har vi med et arbeidslys å gjøre. Var sakristidelen en lese og skrivestue? Som kollegiatkirke ble der drevet undervisning i teologi og jus, og dermed politikk. Denne lesesalen fikk dør ut til klosterbygget. Sollyset ble ikke hindret av denne fløyen. Den hadde ikke et tårn som kjempet med kirketårnet. Sollyset skulle inn i lesesalen. At kirkens sørøstlige hjørne synker tyder på andre bygg-prioriteringer enn resten av kirken. Instruksen er klar om å bygge på fjell. Jesus sa det. Hvorfor har hjørnet store setningsskader?

Nye ambisjoner fører gjerne til at gammel kunnskap settes til side.

Olavskirken utgang sør
Utgang sør.

Olavskirken 1740
Tegningen er hentet fra sogneprest Lars Skadbergs bok
"Olavskyrkja og Kongsgarden på Avaldsnes" 1950.

Arkeologiske utgravinger
Arkeologiske utgravinger overrasket.

2 Funn av grunnmur.

Den avdekkede grunnmuren er bygget tett inntil kirken. Kongshall og kirke har alltid avstand for å vise suverenitet. På Avaldsnes er bygningene tett forbundet og det stående sakristibygget har tegn til ombygging. De to vinduene på sørsiden er av annen type enn resten av kirken og døren er del av sunket vegg. Sakristibygget har kanskje også blitt bygget eller utvidet senere enn kirkens originale sakristi.

Olavskirken sør mot tårnet
Sørsiden. Går mot vestsiden og tårnet.​

3 Svalgang

Hellelagt gangvei må oppfattes som svalgang og avgrensing av klostergård. Der er gangveier som må komme fram i lyset igjen. Tanken om en lønngang er spenningsromantikk. Enhver hærstyrke som skulle ha besatt Avaldsnes ville fått tak i presten om det var målet. Vanligvis er det bare biskoper som er av politisk interesse. Kampene mellom Birkebeinerne og Baglerne ville ikke ha søkt en hellelagt gangvei utenfor kirken. Rømmingsvei var ikke nødvendig.

Klostergården utgjøres av kirken i nord, avdekket bygning i øst og svalgang med andre små bygg som et baptisteri i sør og i vest. Dette er ikke ulikt Lyse Kloster og andre klostre. Se Lyse Kloster Rekonstruksjon tegning og Grunnplan.

Se også Selje kloster som har hatt betydning i Bergen, hovedstaden for storhetstiden på Avaldsnes.

Fravær av brønn på Avaldsnes

Munkene eller prestene som skulle undervise ved Olavskirken måtte ha en vannkilde tilgjengelig. Olavskilden på Torvastad er eneste overleveringen, men en brønn på kirke- eller det planlagte kloster-området ville ha vært en nødvendighet. Halsnøy Kloster har en slik brønn innenfor området.

Se Hogalands gamle sider om Halsnøy Kloster.

Lyse klosterruin

​© Frode Inge Helland


Illustrasjon Branka Surla.
© Egmont Bøker Fredhøi AS.

Olavskirken tegning 1950
Sokneprest Lars Skadbergs egen tegning, 1950.
Kapellfunksjon var unødig og bygningen for liten som baptisteri.
Klosterområdene hadde alltid brønn, så dette kan ha vært et brønnhus.

Olavskirken sørveggen

Avvikling

Helse og Politikk har avviklet anlegget. Historien forteller ikke om et Avaldsnes Kloster. Grunnen kan være at det var under oppbygging i den vanskeligst tenkbare tiden. Kong Håkon 5. Magnusson startet byggingen. Han døde, og Sverige med Danmark kort tid etter, hadde ingen interesse for stedet. Svartedauden ville ha tatt bort menneskene som kunne ha bygget anlegget. Hanseatene var den store kraften.

Reformasjon har skjult katolske trekk. Året 1560 står innfelt i østgavlen på kirken. Da var en fysisk reformasjon av kirkeområdet ferdig. Avaldsnes var ikke blitt til den byen den lenge lå an til å bli. Katolske særtrekk var fjernet og glattet over, fyllt igjen og jorden ble tatt i bruk som næring. Der har kanskje aldri vært bygd oppå grunnmuren. Om der har vært et bygg over grunnmuren; har de demonterte steinene blitt brukt til gårdshusene som kom etterpå, eller ble de brukt til de to tårnene i Stavanger domkirke? Kanskje der aldri ble levert stein til en etasje 2, eller hanseatene tok steinen med seg?

Olavskirken fra sørvest

Dimensjonen

Avaldsnes lå i mange århundre an til å bli by. Der var skipstrafikk og rikt fiske, jordbruk og jakt. Landområdene Sunn-Hordland og Ryfylke lå til disposisjon. Skipsbygging og hustømmer av første klasse var i nedslagsfeltet. Avaldsnes vokste med Norgesveldet, og Avaldsnes forsvant med Norgesveldet. Jemtland, Herjedalen, Halland, Gøta landet, Orknøyene, Færøyene, Island, nyoppdagede Vinland; og Avaldsnes på gang.