Hogaland

Bo ved Nordhavet


​Kart over Oslos relative betydning i forhold til Europa.
©Foto av selveid eksemplar.

Berserk

Jakten på Norges råeste konge

av Eskil Engdal. Kagge Forlag

Coverboy Kåre Valebrokk

Leseinntrykk

Harald Hardråde grunnla Oslo, en kjøpstad øst i Viken for bedre å slåss mot Danskekongen. Det skulle han aldri ha gjort. Det gav Sverige, Danmark og den katolske kirken et håndtak å styre Norgesveldet med. I året 1305, 260 år etter, var verket fullført. Norge var underlagt.

Oslos nye interesse for å ha vært grunnlagt og ledet av en sterk hærførende konge kommer av at Håkon 7de gikk andre veien.

Kildebiting

Forfatteren viser til kilder for arbeidet sitt, men lyver fra kildene han oppholder seg ved. Snorre er beste kilden han har. Eskild Engdal biter hånden som forer ham og som har gitt resonnansen i folket som skribenten trenger.

Boken er produsert etter klipp og lim fra kildene prinsippet. Dette er ikke kildehenvisninger for å underbygge en hypotese. Han knabber fra kildene.

Snorre Sturlason har lagt Harald Hardrådes personlighet vid åpen. Ingen trenger moderne vittig-diagnoser.

Presten Adam

Adam av Bremen karakteriseres som prest i en sammenheng der hans historiske arbeid nyttes til forfatterens fordel. De gamle historikernes innsats skal sees og nyttes i sin samtids kontekst, ikke som her for å skape ny sannhet der ingen finnes fra før.

Stamford Bridge

Tekniske feil synes som stavefeil men er begrepsfeil som forandrer det tenkte innholdet. Når en skal kaste skitt om landsbyen der slaget om Stamford Bridge stod, skal en ikke ha sitatfeil. Forskjellen på exciting og exiting kan synes som stavefeil i teksten. Når den gjentaes på neste side uten poetisk effekt tryner hele avsnittet. En skribent som bruker Google såpass mye som Engdal må ikke la være å sjekke.

Forfatteren prøver å finne dekning for at Harald Hardråde var berserk. Tittelen på boka erklærer intensjonen. Over en pubinngang fant han en illustrasjon av en viking og gav seg hen til en tolkning han sikkert delte med skiltmaleren. Dette er ikke vitenskapelig journalisme og ikke historieskriving, men tam reiseskildring.

Manglende klarhet i språket får det til å virke som om engelskmennene var utmattet i kamp. Poenget med slaget var jo at nordmennene ble utmattet. Derfor tapte de. Derfor døde Hardråde.

Å gjøre Harald Hardråde til berserk krever at man overser berserkenes plass i hirarkiet. Ingen ble jarl, ingen ble tronpretendent eller konge. De opererte individuelt, i kamp, i røverflokker eller kampenheter i en kampoppstilling. Berdla-Kåre er vel den som hadde sterkest sosial posisjon som del av opposisjonen til Harald Hårfagre. Han hadde lagt om til jordbruk og fiske. Deretter landnåmsmann, men hverken hertug, jarl eller konge, slike som var Hardrådes posisjoner.

Der er forskjell på herjar og berserk.

Her er berserkkoblingen, i Gallipolislaget. Historikeren Alan Moorehead karakteriserte slaget som en berserkgang. Dette har ingen relevans til Hardråde i området eller andre steder. "An inhuman berserk-killing". Hva var alternativet i et slag der mange likevel døde av sykdom?

Proporsjoner

I tillegg brukes omtrentligheter til å skape dimensjoner som ikke er tilstede i kildene. Elva Ouse kunne ikke krysses på lik etter slaget, det dreide seg om et dike, en grøft, en steinkonstruksjon. Diket ble krysset, ikke hele dype og vide elven. Stamford betyr vadested av stein. Underholdningsfintene undergraver troverdigheten. Hva skal en da med kildehenvisninger?

Tidsforskyvning

Der er en alvorlig feil om Theodore Roosevelt og uavhengighetsdatoen for Texas. Dette dreier seg om grunnleggende historieforståelse. Historiske epoker er ikke forstått og blandes sammen. Boken er skrevet uten kvalitet og tilliten til de resterende 230 sidene er ødelagt. Egentlig skulle jeg ha sluttet å lese her.

Typen

Eskild har et ønske om å være detektiv i Bergen, med sine filmreplikker kunne vi ha møtt ham i baren på Hotel Norge. Meskalinkaktuspigger på kinnet, meskalinrus i systemet og utsikt til Ulriken. Dette er Eskil, Bergens-berserken i kaktuspels. I Istanbul er han bare en dum turist. Jeg husker å ha hjulpet en sånn én i reiseselskapet.

Han gir inntrykk av å spise rolig under bombetrusler. Bombene han skriver om gikk av på andre siden av Istanbul, på andre siden av Det Gylne Horn, noen måneder tidligere.

Mens Eskild Berserk var i Istanbul, hvorfor brukte og risikerte han fattiggutten for å konfrontere mafiaen på nattklubb?

Dette var en feig handling som aldri hadde vært godtatt oppførsel i sagaene.

I Skottland ville Eskild banke inn i skallen på en stakkar som "kranglet" da han hadde en motforestilling. Er det for å være farlig? Er dette en berserk av typen som stod fremst i stavnen i slaget ved Hafrsfjord?

Over, under, durch, für, in front of

Hestene står ikke foran Markuskatedralen i Venezia. De står i en portal i andre etasje, vanligvis kalt innfelt i bygget. I Berlin, derimot…

Orientering

Kart over Isle of Skye: "Til slutt fant jeg Dunvegan!? Kart over Karmøy: "Til slutt fant jeg Kopervik!" Kart over Bergen: "Til slutt fant jeg Nordnes!"

Landeydan

Funnet det han lette etter? Kjent skotsk attraksjon. Jakt på noe bare han kunne finne. Flaggresten er jo kjent av Google.

Abraham og Isak

Abraham ofrer sønnen med letthet! Han gjør en litterær historie om tro og underdanighet til et persontrekk han kan forakte. Slik en Oslohumanist!

Dette er tretthetspunktet i boken. Når der ikke er mer kritisk kraft igjen hos forfatter eller forlag. Med såpass mange feil og svake momenter, finnes der ikke formildende omstendigheter og momenter i boken?

Nei.

Boken er i konflikt med alle Harald Hardrådes tillagte verdier. Likevel ønsker forfatteren å fusjonere.

Boken bidrar ikke til ny forståelse av Harald Hardråde eller berserkene.