Hogaland

Rover's Rover

 

Berserkene hos Tormod Torfeus

Vikingene kom i forskjellige varianter. Vikingene har vært framstilt  stereotypt og som nyanserte kulturbærere.

Der var også Herjerne, Harrierne. De har gitt oss navnet Harry, respektert kongenavn i England; også håpløs etterligner i annen betydning, femtitallets Harry. En gang var dette en fryktet sjørøver, og nå navnet på et engelsk jagerfly med avskrekkingsfunksjon. En som herjet i Skagerak het Gunnr og ble kalt herjar, derav mulig Gunnrherjar = Gunnar.

Der var røverne, roverne. Nå er de sjøspeidere og rovere, engang romantiske vandrere over heiene i England og Irland. Fattige allesammen. Bilmerket Rover begynte som produsent av en sykkel, tenkt som en rask vandrer over heden med stor fremkommelighet. Rovers merke var først et skjold, så et vikingskip (1904), et vikinghode og også full størrelse radiatormaskot med tve-egget øks. Denne kunne ha vært en passende skulptur for Harald Hårfagre. Rover lagde aldri en Sea Rover, men en Land Rover gjør bondens arbeid. Nå også sofabondens arbeid. SUV er Sports Utility Vehicle, langt fra røvernes enkle båter og føtter. Roversykkelen hadde bare skjoldet som symbol.

 

Berserkene har ikke hatt den samme ikonkraften som vikingrøverne. Navnet har vært brukt om mange negative handlinger der person har latt kontrollen fare. Med et malayisk ord, så gikk berserkene amok. Disse to titlene på menn uten restriksjoner har vært brukt synonymt fordi begge har til felles at det dreier seg om løst sammensatte grupper av krigere som angriper ordnede hærer. Berserk har blitt brukt løselig, en skjebne det deler med de fleste begrep. Vikingene fremstilles med mange kjente symboler. Berserkene er lite synlige. Noen har prøvd seg med bjørneskinn og ulveskinn, men det er ikke et fellestrekk.

 

Wikipedia:

“amok appears to resemble the berserker of the Norse, the cafard or cathard (Polynesia), mal de pelea (Puerto Rico), iich'aa (Navaho), Laos, and Papua New Guinea.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Running_amok

 

Harald Hardråde

Boken “Berserk. Jakten på Norges Råeste Konge” av Eskil Engdal på Kagge Forlag, nytter begrepet for å forsterke voldstendenser. Grunnlaget for å kalle Harald Hardråde for berserk finnes ikke; hverken i boken eller den virkeligheten skribenten vandret i. Vurdering av boken er her.[ Sett inn link

http://www.hogaland.no/berserk-harald-hardråde.html

 

 

Tormod Torfeus er den som bidrar mest til berserkforståelsen i sin Norgeshistorie på Eide Forlag. Mange detaljer omkring berserkbegrepet ble overlevert til Torfeus, mange flere enn til forfatteren Eskild Engdal.

 

 

Hálf og Hálfsrekkene

Half Berserk fra tiden før Snorres kongesagaer, er av dansk kongeslekt, søsteren gift til Hjørleiv Hordakonge. Half ble drept sammen med nesten hele livvakten. Det sies ikke at han var del av livvakten, heller at livvakten passet på kongefamilien, deriblant en berserk. Danmark og Solør er geografien.

 

Harakiri

Hadeberserken Hake fra Hadeland hadde egen gård. Han tok sitt eget liv da Halvdan Svarte hadde befridd jomfruen Ragnhild fra Hakes syke favn. Hake plantet sverdet med skaftet i bakken og la seg over den oppreiste sverdodden. Harakiri i norsk saga, av en berserk. Kulturspor. Hvem hadde sånne æresbegrep? Romerne? Hunerne?

 

Diagnosefeil

Høyde er et tegn på en berserk-kriger. Høyden er kjennetegnet på soldater i første linje.

Raseriet er et annet kjennetegn. Raserianfall som varer ut kampen med etterfølgende matthet. Som grunnlag for psykisk diagnose skiller ikke dette kjennetegnet mellom soldat og berserk. Sagaene forteller om utmattelse hos krigende parters fotfolk uten at noen berserker nevnes.

 

Raserianfall som kommer tilbake uten kampsituasjon.

Anganty og to brødre var sterkere enn alle andre berserker og menn. De merket at et raserianfall var i ankomst. Dette kunne komme uten at der var en hær å slåss mot. Da gikk de løs på stein og trær. Samtidig angrep de og ryddet det ankomne skipet for folk.

 

Svenskekongen Yngve av Uppsala: Disse beryktede utenlandske berserkene. De var norske berserker. Skilles på nasjonalitet.

Vedvarende sinne under marsj til kamp.

Forskjellige bersrker. Noen hadde egne gårder og syntes å ha trukket seg tilbake fra berserkeriet. Andre vandret som løsflokker og herjet blant sivile. De var blitt ledige mellom krigene, men kunne ikke la være.

 

Heidrek ble grepet av et sinne som minnet om berserkenes raseri. Han drepte broren sin, men dette knyttes også til sverdet Tyrvings egenskaper. Torfeus er våken overfor hva berserkraseriet kan være.

 

Bråvallaslaget år 735

I en oppstilling til slag beskrives tre fløyer. Jomfru Heids fløy bestod av berserkene og mange andre stormenn. Om berserk og stridskjempe er synonymer for oversetterne av Torfeus var der berserker i alle fløyene. Tre skjoldmøyer, Ursina, Heid og Vebjørg hadde stridskjemper, berserker. Vebjørg kom fra Gulland og hadde med seg Ubbe Frise, Bratt Irske, Orm Engelske. Frisland, England og Irland er med i dette overmytiske slaget.

Ursina bar fanen og hadde med seg stridskjempene Kåre og Mjilve. Venderne i Ursinas følge var ikke nevnt som stridskjemper eller berserker. De hadde lange sverd og små, runde skjold.

Oppstillingsformasjonene har romerske overtoner. Berserkenes kampmetode blir da som kelterne mot romerne; opprivende og uberegnelig (disruptive behavior disorders). Bråvallaslaget er formet over fortellinger om germanske angrep på romerne. Det seierrike slaget ved Teutobürger Wald mot romerhæren i år 9 e.kr., og nedslaktingen av 430 000 germanere ved Maas/Rhinen i året 55 e.kr. må ha vært fortellings ov overleveringsmateriale.

Skjoldmøyene til Kong Augvald har også sin forbindelse tilbake til Bråvallaslaget. Augvald sloss mot kong Ferking på Vest-Karmøy etter at han kom fra Telemark. Hvor kom han fra? Var han dansk forfader til Geirmund heljarskinn Hjørsson?

Sjekk om der fantes skjoldmøyer i Teutobürgerslaget.

 

På andre siden av slagmarken hadde Sigurd Ring fremragende stridskjemper. De var trøndere, vestlendinger og et par irer; Einar Teingill og Skage Ire. Berserkgang som metode var spredt i keltisk språk/kulturelt område.

Der var en Telemarksbataljon i Bråvallaslaget. De ble sett ned på som trege i ord og handling, late, men kyndige med pil og bue. Da de merket at de ble angrepet av Ubbe Frise, den største av alle stridskjempene, så de ham som en passende anledning til å vise sin tapperhet. En berserk som ble drept av de sindige bondesoldatene.

Skjoldmøyen Ursina gikk til angrep på Starkad med langsverd og lite rundt skjold med buklar. Hun bar kongens fane og kjempet fryktløst. “Hun hevet også villskapen og troen på sine egne krefter med ord, og sa at når nå døden forestod, ville han møte sin onde ånd i kamp. Hun fikk det svaret: “Aldeles ikke, for først skulle hun miste fanen. Og uten å nøle hogg han av henne hånden og bekreftet sine ord.

Ottar Hålogalandskonge hadde sønnen Åsmund som ble kalt Berserksbane.

 

Andres grusomhet

Sinne og fryktelige handlinger under Volsungs generasjoner ble ikke satt sammen med berserkraseri. Umettelig raseri og sjelden grusomhet. Sjinfotle var barn av tvillingsøsken. Gudenes straffedom. Her skilles mellom sterkt følelsesliv og berserk-raseri.

Hunerne har hatt en krigføring som har vært utfordrende på den organiserte romerhæren. De kan ha vært modell for berserkfiguren, eller hunere har flyttet inn i Norge og levd som nordmenn, f.eks. Berdlu-Kári og andre på Helgelandskysten. Var berserkerne hunere som over tid etablerte seg på Nordlandskysten og utvandret til Island? Se http://www.levendehistorie.no/levende/forsidearkiv/hersket_hunerne_i_skandinavia

 

Fra Harald Hårfagres tid forklares berserkene som kongens sterkeste stridskjemper eller sjøstridsberserker, valgt fra hele Norge. Opposisjonen bestod også av berserker som Berdlu-Kåre, Kveldulf, Skallagrimur Kveldulfsson og for familiebildets skyld, Egil Skallagrimsson. Kveldulfs onkel ble kalt Halvtroll.

 

I Torfeus sin beskrivelse av Harald Hårfagres berserker kommer forestillingen om at de var kledd i ulvepels, og bare herfra, fremst i kongens flaggskip. Dette var for å skremme fienden og ikke noe generelt klesplagg for berserker. Dersom denne beskrivelsen har gitt navn til de bjørneskinnskledde er der bare snakk om forskjellige kostymer.

Berserkbegrepet er dermed reservert for den militære bruken, men også for vandrende bander med krigsnevrotikere (Den diagnosen igjen. Finnes der diagnoser på krigeres tilstand på vei til slag?).

En tredje kategori er altså de som har klart å vende tilbake til jordbruk, fiske og politikk.

Torolv Kveldulfsson ble tatt opp i kongens livvakt. Torolv stod ikke tilbake for de ypperlige menneskene og berserkene hos kongen. Her er altså berserkene en egen gruppe med kampfunksjon.

Under slaget i Hafrsfjord stod Berdla-Kåres sønner Olve Nuva og Øyvind Lambe i kamp sammen med tolv berserker kledd i ulveskinn, úlfhjeðinn, ulveskinn eller moderne; ulveskinnsfrakk.

På dem bet ingen våpen. Ikke på grunn av ulveskinnet; en ulv ble lett kappet i to med kampsverd, men på grunn av kampferdighetene deres. Skremmevirkning.

Berdla-Kåres sønner er forskjellige fra kongeskipets berserker, bare Berdla-Kåre er kalt berserk. Arvelighet er ikke del av berserkbegrepet. Diagnoser kan være arvelige; it runs in the family.

To trønderberserker ble drept av Gunnstein Berserksbane ved Agdenes.

 

Berserkenes tilstand og funksjon

Drapsmaskiner med tillatelse. License to kill, unlimited. Ikke ukjent, men uønsket i taktisk krigføring.

Berserkene har ingen commenadosoldat-funksjon, bare åpen kamp, Serklandssoldater.

Avskrekkingens virkning i åpen kamp var lik før og nå. Bruker krigere de samme metodene nå som før?

Diagnoser settes i ettertid av kampsituasjoner og ikke før. Berserker har , riktignok i ettertid, blitt benevnt i forkant av slag, som en permanent egenskap eller tilstand.

 

Haukagjel

Fra Island blir fortalt om to berserkbrødre som gjorde livet vondt i en bygd i Hunafloi/Vatnsdal området nord på Island. Ingen kunne slåss med dem, men noen av bygdefolket klarte å lokke dem utfor et stup, Haukagil, der de døde av fallet.

 

Oppsummering? Nei, vi vet for lite om hva berserkeriet var, men det hadde ikke noe med bjørneskinn å gjøre. Ikke hadde det med adrenalinkick å gjøre. Noen psykiatrisk diagnose kan en jo sette. Det har vært gjort på tynnere grunnlag enn hva vi vet om berserkene. Berserk har i alle fall ikke blitt påvist i Eskil Engdals bok om Harald Hardråde "Berserk". Der var der bare en engelsk pub-illustrasjon og en australsk historikers beskrivelse av et modernistisk angrep;  begge grunnløse. Harald Hardråde viste aldri tendensene. Bare da han i sitt siste slag forstod at alt var slutt, slapp han alt løs, ble uforsiktig og drept. Ellers var han både taktiker og strateg.

 

Torfeus berserknotater med sidetall

Tormod Torfeus "Norges historie" bind 1

s. 458  "På berserkers vis" var å rase en gang eller to. Kontrastert med å rase igjen og igjen. Ustoppelig raseri i kamp, stridslyst, var tillagt en navngitt person, Atle, ikke gruppen berserker.

 

s. 574  Agnar, berserk og samtidig konge.

 

s. 575  Om Berserkenes overmot.

 

s. 605  Ivar Boggul berserk som båtsmann. Torfeus kaller mannskapet berm.

 

s. 622  Hunerkongen hadde to brødre, berserker, ... hatet av vanlige folk.

  Berserk her ikke typisk for vikinger, men også andre folkegrupper.  Finn andre folkeslags navn på berserkfunksjonen.

 

s. 622  Åsmund, sønn av Ottar fra Hålogaland, kjempet mot berserkene over på samme side.

 

s. 624  ... og forklarte til berserkene den avtalen han hadde gjort med Gåran

  Berserkene hadde lenke og vinde. Torturinstrument? Ble de utstyrt med torturredskap retrospektivt eller hadde  disse berserkene utstyret fordi de var en etablert gruppe med landeretter? Torturinstrument forutsatte bykultur? Hadde de en borg med fyrste?

s. 625  Berserkene overvunnet og drevet ut av riket.

  Var berserkene en etablert gruppe i sentraleuropeiske samfunn med tjeneste i perifere vikingområder. Få berserker i nordisk tjeneste, men her en maktgruppe med vunnet rett til land.

 

s. 648  Åle Berserk introdusert i samme kapittel, med karakteristikker. Enkeltperson.

 

Om Ber∂lu-Kári født ~760

Han var berserkr, se Islendingabok.is

 

Egils saga:

"Göfugur ma∂r ok inn mesti afreksma∂r at afli ok áre∂i. Hann var berserkr."

Göfugur betyr gjev.

 

Se hele Egils saga for berserk.

Berserkene synes å ha et sydøst-europeisk opphav. Kan de være krigerne fra Serkland? Berserkland?

Berserk og anger (sinne, sammenklemming) omtalt i lydboken "Wordcatcher" av Phil Cousteau fra 18 minutter inn. Se iTunes Books. Oppbygging av anger, sammenklemming kan gi symptomer.

 

Berserker i Torfeus Norges historie. Bind 2

s.  052  Halv Berserk sveket

s.  064  Helten Half Berserk

s.  080  Sigurd Hjort var tolv år da han drepte Hildebrand,  berserken, oversatt stridskjempen.

s.  080  Berserk i slag. To ganger. Hake Berserk med hær. Hadeberserken drepte Sigurd Hjort.

s.  081  Hadeberserken Hake fra Hadeland. Sjekk familietreet hans. Halvdan Svartes rike. Se sidene 266, 397. Her er mindre tidsregnings forskyvninger.

s.  106  Berserk. Høyde som kriterium. Raserianfall.

s.  107 ff.  Berserk. Svak etter raseri. Se skjorte-søk.

s.  117  Et sinne som minte om berserkenes raseri.

s.  156  Disse berserkene... og mange andre stormenn.

s.  164  Berserksbane.

s.  176  Vill, ikke berserk.

s.  275  Sjøstridsberserker.

s.  294  De ypperlige mennene og berserkene.

s.  300  i Hafrsfjord. Haklang, Kveldulf og Berdlu-Kári.

s.  338  Han ble grepet av berserkraseri. Dyriske Kveldulf. Hustruen til Kveldulf, Salbjørg, var datter av Berdle-Kåre. Mor til Kveldulf var Hallbera. Hallbera og Hallbjørn Halvtroll var søsken. Hallbjørn var far til Kjetil Høng som    ble gravlagt på Ravnista, Ramstad i Nordland, nær Brønnøysund. Hrafnista.

  Berserker hadde gårder i land, som Kveldulf og Berdlu-Kári.

 

 Se også Berdlu-Kári som berserk i Islendingabok. Egil Skallagrimsson kommer med andre ord fra en berserkfamilie.

 Om Berdlu-Kári: Göfugr maðr ok inn mesti afreksmaðr at afli ok áræði. Hann var berserkr.“ segir í Egils sögu.  (Samlaget: “Det var ein gjæv mann og ein ovkar så sterk og modig; han var berserk.”)

s. 525 Berserksbane i Norge

 

Berserker i Torfeus Norges historie. Bind 3vvv

s. 86. Ljot den bleike og Egil Skallagrimsson

Egil Skallagrimssons personlighet ved rask handling etter at en ide har formet seg, hans dype furting for å få ukompliserte ønsker oppfylt av andre og hans ettersinne, etter kamp.

 

Ikke lest, men i indeksene for bind 4-7 finnes:

Bind 4 og 5

Fornavnet Berse, bl.a. Berse den Sterke. Der er kanskje og kanskje ikke noen forbindelse til berserk.

 

Oversettelsen av Tormod Torfeus Norges Historie har ikke vekket arbeidslysten i norsk historiemiljø. Det kan være fordi deler av latinskriftene først ble oversatt til engelsk og deretter til norsk. Det er ikke problemfritt å ikke ha adgang til originalteksten eller en førstegenerasjons oversettelse når det skal forskes. Problemet løses enkelt ved at vi flytter forskningen over på den engelske versjonen. Engelsk er problemfritt som arbeidsspråk for norske historikere. Dessuten får interesserte forskere i Norden, Tyskland, Frankrike, England, Skottland, Irland, Canada, USA, Finland, Russland og andre land tilgang til materialet. Alt avhenger av om rettighetsinnehaverne (Eide forlag AS) er villige til å sette det engelske barnet fritt.

Lister over slag i sentral og vest Europa der berserk kan ha vært et moment:

 

Germanske slag:

https://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_Wars

 

Celtic warfare:

https://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_warfare

 

Gaelic warfare:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gaelic_warfare

 

Welsh warfare:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Gwynedd#Military

 

Hovedlinker

Forside | Om | Artikler | Bloggfest | Bilder

Emner

Haugesund | Karmøy | Tysvær | Sveio | Hardanger | Olavskirken | Haraldsstøtten | Nidaros |

 

Hogaland 2009-2020