Hogaland

Bo ved Nordhavet

Bokn kirke og TV sender
Bokn kirke og Bokn TV-sender.

Bokn Beacon

Bokn er et seilingsmerke. Bokn er sentral i trafikk og som historisk merke. Bokn er synlig og refererbar.

I grenseområdet mellom angelsaksiske England og keltiske Wales ligger Brecon Beacons, en fjellformasjon med skillekraft. De var de vestligste merkesteinene i det germanskkulturelle Europa. Bortenfor hersket keltisk-kulturelle folk.

Beacons var vardefjell og merkesteiner. Gammelengelsk “becnan”. Ordet gis frisisk opphav og er da brukt på handelsrutene mellom Europa og Skandinavia. Bokn blir et seilingsmerke for de handelsskipene som skulle til Vestlandet. Når skipene kom til Jærkysten seilte de til man så Bokn, merkefjellet, som lå i Boknfjorden, Beaconfjord, Beckonford. Farvannet utenfor Sola og Randaberg var urent så man måtte gå rett på Bokn og i lé på begge sider. Til venstre, babord, lå Kormt, Karmen som ga ly mot havet. Her var trygg havn og vegen gikk videre nordover mot Kopervik, Notaw og Bergen; Nordwegen. Slik var forholdene også under det tidlige sildefisket. Man utfordret ikke skjærene og Tungeneset.

Bokn fra Tungenes fyr

Navnet Bokn forekommer også på Finnøy og i seilingsleden nær Bergen, som videre orienteringspunkter for utenlandske handelsfolk.

Navnet Bokn har vært spekulert rundt uten noen avklaring. Språkforskere har ikke gitt noe svar og har heller ikke muligheten. Der er ikke nok informasjon for metodene deres. Navnet dreier seg ikke om formen på fjellet eller noe treslag som har vokst der.

En nyere forklaring av Bokn som lé for havet fordi det går lettere å komme i lé innenfor Bokn enn innenfor Karmøy har en funksjon som godt kunne ha fungert. Det ser ut som om dette er en meningsfull forklaring for sjøfarere, men bare delvis for navnets opprinnelse.

Bokn fra Tungenes fyr
Fra innsiden av Tungenes fyr, mot Bokn.

Bukkefjorden Hafrsfjord

Bokn som dyrenavn stemmer ikke, men her er der en fin sammenblanding av navn og betydning som gir forklaring på flere merkverdigheter. Bokn er et utenlandsk navn gitt av nordeuropeiske navigatører. Det er et merkenavn: “Når du ser Beckon, så …” Dette navnet har blitt hørt av norske lokale og oversatt mellom “bukken, bokken” og hafr som betyr bukk. Derfor har der oppstått to navn, det utenlandske boknfjord og det innenlandske hafrsfjord, anvendt på dagens Boknfjord. Nærheten til dagens Hafrsfjord har skapt en forveksling og navneflytting. Hafrsfjord er dagens Boknafjord. Det forklarer beskrivelsene av Slaget ved Hafrsfjord”, ikke “i Hafrsfjord”, men ved… eller i Hafrsvág. Arsvåg.

Bokn fra Utstein kongsgård
Bokn sett fra Utstein Kloster.

Bokn fra Utstein

Om vi tar onkel Snorre og andre sagaskrivere bokstavelig så har Boknfjorden mye å vise fram. I historien om Olav før han ble den hellige og gikk med flåte fra Egersund og inn til Bokn, leser vi at Erling Skjalgsson måtte dra etter ham opp til Bokn fordi Sola og Randabergkysten var useilbare både for konge og jarl. Bokn var første rendezvous.

Hvordan Harald Hårfagre ventet og speidet, hvordan han gikk til angrep ved første syn av fienden. Han var klar for kamp og ventet på fienden ved gården Utstein. Størrelsen på flåtene og fjordene og at der ikke finnes noen tekstuelle eller arkeologiske funn på at slaget fant sted i dagens Hafrsfjord gir oss all grunn til å lete. Denne vågen har ingen karakteristika som skulle gi den navnet av hverken bukk eller hav.

Hafrsfjord er en Bukkefjord, Boknfjorden.

Slaget i Boknafjorden samlet Harald Hårfagres rike.

Bokn Morgensol
Bokn i morgengryet sett fra nord ©Harald Jacobsen