Hogaland

Bo ved Nordhavet

Eidekanalene

Karmøy har Eide med en idé om en kanal for å knytte øst og vest sammen.

Bømlo har Kulleseidkanalen, åpnet i 1856. Les om Kulleseidkanalen her. Der finnes denne morsomheten om Haugesundere: "Kulleseidkanalen vart opna etter utvidinga 17.11.1935. Tre skip var med: først ”Rundø” med hamnedirektør, ingeniørar, fylkesmann, fiskeridirektør og andre autoritetar, så ”Karmsund” med haugesundarar og til slutt ”Svint III” med ordførarane i Bremnes og Moster og andre kommunale tillitsmenn og menige frå distriktet."

DS Karmsund
DS Karmsund går mot Stavanger

Skipsreder Knut Knutsen O.A.S. ble født i Haugesund den 6. oktober 1871. Hans far, Ole Andreas Knudsen, 1828-1908, var fra Bømlo. Det er mulig han var interessent i Kulleseidkanalen. Han var notbas og skipsreder.

Kanskje Knut Knutsen OAS og flokken hans var på skemmtisferd i 1935? De har også egen facebookside; ikke haugesunderne, men Kulleseidkanalen.

Hva i Karmøys tankegang har hindret dem i å lage sin egen Eidekanal?

Kulleseidkanalen ble til for fiske og næring og for å unngå å seile rundt sørspissen av Bømlo med den skjebnetunge Sletta.

Kopervik Eide Vea
Kopervik Eide Vea

Karmøy var en gang delt i småkommuner som ikke samarbeidet stort. Likevel dro folk til Kopervik over Eidet. Tanken om en kanal er gammel. Tanken om å dele Karmøy på midten er kanskje det største hinderet. Skillet mellom sør og nord-Karmøy var reellt før kommunesammenslåingen 1965. Nå er delingen bare symbolsk uten kraft. En Eidekanal kan bli en utløsning til vokster for Karmøy.

Det er situasjonen Bømlo var i da de lagde Kulleseidkanalen.

Kulleseidnavnet er gammelt. Deler av Vestlandet beholdt deler av norrønt språk til innpå 1900-tallet i muntlig bruk. Navnet er delt og vi tar bort kanalbiten som er fra 1850-tallet. Et eid er en kjent landskapsbeskrivelse. Vi sitter igjen med Kulles/Kull. Nettsiden nevnt over har en teori med tydelig feil. Kulleseid -navnet eksisterte før kanalen og eidet bandt sammen Bømlos to hoveddeler.

Her er flere navnemuligheter. Islandsk gir oss to muligheter.

Kul med y-lyd betyr kulde som i kyla på svensk. Kan det være forskjell i sjøtemperatur som skulle gi frostrøyk som i Røksund/Røyksund og Reykjavik?

Kull med u-lyd som i kuleform, kolle, opphøyd i terrenget.

Kulp er motsatt av kull, nedover i terrenget.

Kulpa er noe som står ut.

Landskapet før kanalen var et eid mellom basseng, dammer, kulper. Kanskje dette gav navnet?

Sørvestre løpet i kanalen er en rundformet holme, en kolle, kulle. Dette kan også ha gitt navnet da den er i vestre enden og sier noe om eidet ved kullen som var landfast. Eidet er blitt til kanal i dag. Det ville ha vært ufarbart med de større fiskebåtene i sildafisket.

Har det gamle navnet vært Kulpeseid? Eidet mellom to vannkulper.

Kudla, gjøre noe vanskelig eller klosset. Kudleseid? Vanskelig farbart?

I alle fall er det tale om et eid som binder de to store landmassene på Bømlo sammen. Kanalen har en hoveddel på ca 600 meter.

Eidet mellom Kopervik og Veavågen er 7-800 meter.

Karmøy skal bygge seg storstue. Dersom de ikke bygger noe verden vil snakke om, så kan de la være og heller formere seg ved celledeling. Det er fruktbar politikk.

Hvorfor vil ikke Karmøy knytte sammen vest og øst til sjøs?

Se også Karten Freeway