Hogaland

Bo ved Nordhavet

Veidrenering

Årabrotsvegen 8 - 16 og 18b


Årabrotsvegen i midten, bak, viser helling og drenering bort fra dagens husnummer 12.


Bibelske proporsjoner. Økt nedbør i vente.
Havet gikk en gang opp hit, men aldri høyere.
Båten ligger i fjæra der hvor havet en gang gikk ifølge Norges Geografiske Oppmålinger.


Vannstand ved regn på kommunal og privat del.


Etter kommunens reparasjon høsten 2018