Hogaland

Hellige Hel

Før vi svartmaler må vi undersøke alle andre nyanser, både i farge og sort-hvitt.

“Den Svarte Vikingen” er i ferd med å innarbeide seg fast plass i historien. Bergsveinn Birgisson skrev boken som han selv nesten ikke vågde ryktet sitt på. Boken er både gjennomtenkt og underbygd og jeg har hatt stor glede av å lese og ettertenke historien til de gamle slektningene mine.

Det jeg kan bidra med er å se meg om etter andre forklaringer på tilnavnet til Geirmund og Håmund Hjørsson. Mine tanker er ikke argumenter som kan settes inn i Bergsveinn Birgissons argumentasjon. De får flyte til sammens med alle tankene et menneske kan gjøre seg.

Den første tanken må som alltid være motsatt til den “svarte”. Norske vikinger i Irland på åttehundretallet blir referert til som finn eller fair. Da er de lyse av utseende. De danske vikingene var dub eller dark. Her er heljarskin i kryssidentiteten norsk/mørk. Det er noe å holde i mente.

Hva om hel ikke betydde helvete eller tolkningen mørk som i helvete? Germansk hell betyr jo lys og der var en helgen som het St. Heliar. Hovedstaden i Jersey er Saint Helier. En rutebåt mellom Skottland, Orknøyene og Shetland i vår tid er oppkalt etter ham, Helliar. Alle stedene er i seilingsområdet for norske vikinger på 800-tallet.

Literaturkritikk må konkludere med at et navn som Heljar var kjent for vikingene som slo seg ned i Frankrike. Colmán Etchingham forteller i "The Vikings in Ireland and Beyond" om hvordan norske vikinger knyttet til Vestfold dro til Spania og Nord-Afrika og tok slaver, sannsynligvis berbere, fir gorma som i blue men rundt år 860. Geirmund og Håmund var ifølge Birgisson i Dublin fra 867, så dette er relevant for historien om “Den Svarte Vikingen”.

 

Skin Skinn Heliar

Geirmund og Håmunds tilnavn heljarskinn er fokusert på genitiv som om mennene er hel’s mann.

En annen bruk er som forsterking av mannens karakter/ karakteristikk. Geirmund “den store i skinnhandel”

Det er ikke gangbart å være moderne islending når en studerer historien. La oss spørre de gamle, la oss spørre våre egen besteforeldregenerasjon. Sigfus Bløndals og Bjørg C. Thorlakssons store ordbok er et vitne om gamle ords betydning.

Ordet “heljarskinn” må letes opp i ordboken. Skin med én -n, heljarskin betyr skinn som i lysskinn, solskinn. St. Heliar dukker opp i minnet, men leteordet har dobbel -n. Da får vi to betydninger. Det er huden på levende, og det er dødt dyrs skinn. Heljarskinn kan referere til dødt og levende skinn. Oppslaget på “hel” gir sort og mørkeblått, blá, blåmenn, som hos Colmán Etchingham. “Heljar” er genitiv form og er til nå brukt til å knytte levende hud til fargen sort, at tvillingene Geirmund og Hámund var sorte i huden. Så kommer en annen betydning. Heljar brukes som forsterkning av egenskap. “Skinn” forsterkes som “skinn” ved hjelp av “heljar”. Het tvillingene heljarskinn som barn? Ingen kan vite, sagaen sier … . Var det som voksne de fikk navnet er det mest sannsynlig i betydningen “store på skinn”.

Forskere skal fortelle om overlegningene sine, ikke bare slutt-tolkingen, som her ble en “hud svart som hel-vete”.

Foreldrene til tvillingene blir ikke kalt stygge eller mørke. At barn får krass utseendedom er ikke vanlig. At de er stygge er ikke nødvendigvis en genetisk egenskap, men en sosial flokkdrevet utskilling av person-er. Karakteristikken av barna, i en fortelling som skulle vise at tvillingene var herskers avkom i utseende og egenskap, gis ikke til en voksen som dominerte Norge i den grad at Harald Hårfagre forhørte seg om hans planer etter storslaget i Hafrsfjord.(ref …saga)

Var det bare småbarntvillingene som ble kallt stygge av utseende, eller fortsatte karakteristikken av Geirmundur og Hámundur i voksen alder? Gjaldt karakteristikken bare forbyttingsmyten? Les gjerne boken “Den Svarte Vikingen” om der finnes svar.

 Geirmund er ikke i Snorres kongesaga. Snorre tok en avgjørelse om ikke å nevne slektningen sin, antagelig fordi Geirmunds etterkommere var mot Snorre i Sturlungastriden. Slikt må undersøkes. Snorres nevø, Sturla Thordarsson gjeninnsatte Geirmund i sagaene i første kapittel av Sturlungasagaen. Denne redaksjonelle korrigeringen av Snorre Sturlasons bestemmelse om å utelate Geirmund sier at Geirmund var viktig. Forfatteren av Sturlungasagaen var anerkjent historiker og Snorres nevø. Han ble valgt til kong Håkon Håkonsons historieskriver og biograf. Sturla Thordarson gjeninnsatte Geirmund heljarskinn i sagaen, i historien. Les om dette i begynnelsen på Sturlungasaga. Her ser det ut som om Geirmund var hedensk i forhold til et syn i en trelund som kan være både keltisk og kristent symbol. Det sier ikke at han var storbloter eller spesielt religiøs, og at han skulle få det religiøse hel som tilnavn. Heller ikke broren som bodde på Akureyri uten biografi.

Hans bestefar er i sagaen om Hálf og hálfsrekkene. De var kjente for historiefortellerne i middelalderen. Nyere norsk nasjonallitteratur har vært blendet av samlekongene Harald Hårfagre, Olav Trygvason, Olav den Hellige og Håkon Håkonsson. “Snorres” kongsrekke har vist seg å være en påstand, en argumentasjon for “Norges Samling”. Geirmund var med i Finnehandelen og etablerte ny handelsrute fra Island, senere utvidet til Grønland. Han var stor i skinn.

I gammelengelsk finnes verbet helian som betyr å dekke. Ordet var i bruk fra år 600 av. Siden gled betydningen over til å være en taktekker. Der er mye å lure på når en skal orientere seg.

Birgisson vet at der er fare for at forfatter leter opp svarte mennesker for å få navnet til å stemme. Finnehandelen foregikk fra Kvitesjøen og Kolahalvøya. Fjernere steder kunne levere varer, ikke dominere handelen. Dersom Geirmunds mor (korrigert) skulle ha verdi som bindeledd mellom handelsslekter ville hun ha vært av folk som var sentrale i handelen, ikke perifere.

 

 

 

 

"The Vikings in Ireland and Beyond"

Before and After the Battle of Clontarf

Howard B. Clarke & Ruth Johnson

Four Courts Press, Dublin, Ireland.

Hovedlinker

Forside | Om | Artikler | Bloggfest | Bilder

Emner

Haugesund | Karmøy | Tysvær | Sveio | Hardanger | Olavskirken | Haraldsstøtten | Nidaros |

 

Hogaland 2009-2020