Hogaland

Bo ved Nordhavet

Ytre Hardangerfjord
Ytre del av Hardangerfjorden sett fra Tittelsnes i Sveio.

Hertugen av Hardanger

Innfallsporten til Hardanger ligger i Bømlafjorden, mellom Moster og Førde.

Dersom steinveien i Liereid er ført opp rundt år 500 etter Kristus kan følgende modell lages.

Etter at Romerriket gikk i oppløsning ble mange hærførere kontraktløse. Om de sloss for eller mot romerne hadde de likevel ikke hjemsted å returnere til. De måtte ut på vandring for å finne land det gikk an å overta. Kanskje de opprinnelig kom fra Norge, kanskje de hadde hørt om nordveien. De dro til nordveien, møtte motstand i Karmsund og dro videre nord til Mosterhamn og Førde. Fra denne innfallsporten kontrollerte de hele Hardanger, hordenes land, Hordaland. Var de horder selv? Eller var dette et navn på en stamme av krigere langs Rhinen, Bodensee, Sveits? Fikk de navnet horder fordi de var leiesoldater i romerkrigene?

Erfaringen med veibygging de hadde vært med på ved Xanten langs Rhinen fikk dem til å lage vei over land, en militærstrategisk fordel. De ville befeste Tittelsnes på samme vis som den tyske Wehrmacht gjorde 1940-1945. Hardangerbassenget var verdifullt og skulle okkuperes og beskyttes mot nye okkupasjoner.

Snorres verdensbilde omfattet Middelhavet og Amerika.

Ifølge en tapt teori kom hordene fra Bodensee-området. Kanskje var de helvetii-folk. Da har de hatt god kjennskap til kelternes håndverk, romerriket og dens steinteknologi. Hvordan veier bygges. De kan ikke hatt større kunnskap om båtbygging. Den har vært tilstede i Hardanger før de germanske folkevandringene.

Hva som kan tidfestes til tiden mellom disse to historiske modellene er vagt. Kanskje Halsnøybåten er et vitne. Det har tatt lang tid for båtbyggerne å komme fram til den konstruksjonen. Den fantes i Middelhavet tusen år tidligere. Kultur reiser raskt.

Utstein Kloster på Halsnøy
​Halsnøy Kloster sett fra Tittelsnes.