Hogaland

Bo ved Nordhavet

Blå kveldsbølge kvelver på Kvala
​Liten bølge kveller mot land. Bølgen kveller på Kvala.

I Thorgrímur Gestssons hjulspor

Den ene sanne sagaen

Etter å ha lest Þorgrímur Gestssons bok: “I Snorre Sturlasons fotefar”, utgitt 2007 på Vigmostad & Bjørkes forlag finnes denne koblingen til Kvala i Haugesund. Nordmannen Kveldulf, som Tormod Torfeus kaller berserk, blir oftest gjort til offer for munterhet hos sagakommentatorer. “Han var så trøtt om kvelden, han gikk så tidlig og la seg, kveldsgretten o.l.” Bare på grunn av navnet, ikke på grunn av kunnskap om mannen, hjemstedet eller språket.

Þorgrímur Gestsson skrev i en artikkel i Morgunbladid 14. oktober 2006 at Kveldulf kom fra Kvellstad i Førdefjorden, Sogn og Fjordane. Han viste til en gammel oppfatning at navnet var gitt fordi Kvellstad var så vakkert om kvelden (bl.a. Sigurður Nordal). Stedet ligger på nordsiden av fjorden og i skyggen om kvelden. Om noe skulle være vakkert måtte det ha vært utsikten til de belyste skyene og fjellene i sør. Slikt har aldri gitt stedsnavn. Denne omgangen med norrøne navn er mildt sagt folkelig og ikke vitenskapelig.

Kvellstad ligger slik til at dønningene fra havet når helt inn til stranden der, akkurat som på Kvala i Skåre skipreide, nå Haugesund. At havet slår inn kalles å svelle på engelsk (swell) og quellen på tysk, å kvelve. Kvellstad er et sted der havet slår mot land. Mannen er altså berserken Ulf fra Kvellestad. På haugesundsk; Ulf fra Kvala.

Noen uromoment etter å ha lest boken

Kveldulf Bjalvason og Grim (Skallagrim) Kveldulfsson drar til Island etter å ha hevnet Harald Hårfagres drap på Torolv Kveldulfssons.

Kveldulf er fra Fjordane.

Torolv Kveldulfsson er fra Sandnes, Hålogaland.

Hvor bodde Grim som er far til Egil Skallagrimsson?. Grim dro til Kong Harald på Voss og krevde bot for Torolvs drap.

Ingolf Arnarson, Reykjaviks grunnlegger var nabo fra Dalsfjorden i sør.

Berdle-Kåre (berserk, sønnene var med kongen i Hafrsfjord) kom fra Berle på Bremangerlandet.

Var Harald Hårfagre en “nabo” fra Sogn som det er blitt hevdet? Er Norge en nabokrangel som gikk for langt?

Logaland er i Sør-Norge, Hålogaland er i Nord-Norge. Grim tok land på Borg i Borgarfjord. Her finnes navnet Logaland. Kallte han landnåmstedet sitt på Island for Logaland? Det lå nær Borg der liket av faren hans, Kveldulf drev i land.

Logaland er tre steder forbundet med Kveldulf og Grim. Logaland og Sandnes i Rogaland, Há-Logaland og Sandnes(sjøen) i Nordland og Logaland ved Borgarfjorden, nær Reykholt på Island.

Et nestsiste moment etter Gestssons bok

Tormod Torfeus har lagd en praktfull konfrontasjon der han setter Harald Hårfagre innerst ved høgsetet, innerst i dalen innenfor innlandsbygda Voss. Han lar den drepte Torolvs bror Grim gå gjennom dalen fra Osterøy til Voss med 11 store, utvalgte menn, 12 i alt, i møte med den kongelige brannstifteren og morderen for å kreve bot av ham.

Grim møtte kongen uten våpen, med halve styrken sin på seks mann. Etter at Harald Hårfagre fikk høre det sanne ærendet, økte blodtrykket som vanlig. Han ble sprutrød og Grim og mennene dro hastig bort derfra. Symbolsk og for sikkerhets skyld ødela de båtene til kongen så han forble i denne avkroken av landet; hjelpeløs.

Grim reiser til faren på Kvellstad. De søker opp kongsmennene som de holder ansvarlige og tar sin hevn for kongens drap på Torolv Kveldulfson. Deretter dar de til Island.

Hos Grim den skallede på Borg vokser Egil Skallagrimsson opp og fortsetter utfordringene overfor Hårfagre, Gunhild og Blodøks. Egil var poet av berserkfamilie. Dersom Harald Hårfagre var fra Fjordane, som Kveldulf, kan det hele ha startet som en nabofeide. Hvor kom da Harald Hårfagre fra; Sogn eller Fjordane?

Sølvblått hav og himmel
Sølvblått hav og hmmel.

Det viktigste ved Gestssons bok

Han forteller at folk på Haramsøy nord for Ålesund fortalte et gammelt sagn som stemmer med Grettis saga. Dette er en sensasjon av liknende type som Dødehavsrullene.

Tidsavstanden fra hending på 800-tallet til nedskriving på 11-1200-tallet blir kort og lett kontrollerbar i samtiden. Tidsavstanden for den muntlige tradisjonen på Nord-Møre blir da fra 800-tallet til vår tid, 1200 år. Når denne muntlige fortellertradisjonen har holdt historien sant levende og kontrollerbar er dette en verdenshistorisk skatt; uutforsket.

Her er som Snorre selv sier, pålitelige kilder fordi historiene alltid har vært kontrollerbare; hver gang de har vært fortalt. Sagaene som skriftlig kilde er mer pålitelige enn upålitelige. Om vi er kloke med tekst og liv kan vi få kunnskap ut av dem.

Norsk historie og folkeminnegransking har ikke tatt tak i denne tradisjonen. Det måtte en islending til for å forstå og til å fortelle den norske historien; nok en gang: Þorgrímur Gestsson: “I Snorre Sturlasons fotefar”!

Solnedgangskveld på Kvala.
Solnedgangskveld på Kvala.

"Ferð um fornar sögur". Eftir Þorgrímur Gestsson.