Hogaland

Bo ved Nordhavet

Kauparviken Trelleborg

Navnet ble byttet om en gang i tiden, kanskje det var aktuelt under “Den svarte vikingens” tid.

Begge navnene Kauparvik og Trelleborg er gamle og har vært tilstede hele tiden.

Kauparvik er funksjons og stedsnavn for en Kjøpsvik, som i Kaupanger og Kaupang. Et anger er en sammentrekning i landskapet, et angina, med adkomst fra begge sider. Derfor kunne Kopervik også ha fått navnet Kaupanger i forhold til Vea. Antagelig har Karmsundet vært for viktig og handelsstedet bare ansett som en vik i Karmsundet, ikke et eid, et anger.

Vea Kopervik
Strekningen Vea Koperviks havnepotensiale.

Trelleborg er funksjonsnavn som har gått ut med slavetiden, men hvilken slavetid? I Kopervik gikk nok import og eksport av slaver ut med statsdannelsen i Bergen og Magnus Lagabøte sitt arbeid for et systematisk bygd samfunn. Dansketidens slaveri var danskstyrt og ikke drevet som handel fra Norge. Straff og tukt på retterstedet var metoden her, for å sette terror i befolkningen.

Danmark og Sverige står ved sine Trelleborger. Tønsberg står ved historien sin, Kopervik bør gjøre det nå som verden står fram og forteller om fortiden som slavehandlere: Treborg er Trelleborg, eller slik Tønsberg kaller det, Træleborg.


Treborg ut mot Karmsundet

Kopervik og Vea er i sammenheng der fisk fra havet ble solgt i skipsleden Norwegen, der Finnehandelen gikk. Slaveriet har sin navnehistorie i gårdene Mannes og Trælhaug. Å datere det kommersielle slaveriet og dets overgang til husholdstreller er viktig arbeid. Kanskje har disse gårdene blitt drevet av slaver for å holde liv i Trelleborg, husholdningsøkonomi.

Se også:

Karten Freeway:

https://www.hogaland.no/karten-freeway.html

Eide-kanalene:

https://www.hogaland.no/eidekanalene.html

Jåttå:

https://hogaland.blogspot.com/search?q=Utsikten+fra+Jåttå

Treborg:

https://hogaland.blogspot.com/search?q=Treborg

Lite er gjort for å sette Kopervik - Vea strekningen i sammenheng med, eller i kontrast til Avaldsnes.

Áfram!