Hogaland

Bo ved Nordhavet

Lydopptak:
Rudi Dutschke om kristensosialisme

Opptaket er gjort på stevne for kristensosialisme 1978. Tolk til norsk/svensk er Johanna Schwartz. Varighet 90 minutter.

Rudi Dutschke Dagbladet
Rudi, Hans Wilhelm og Dagbladet.

Krf og CDU

Reaksjonene på kristensosialismen var fra SV-hold at man ikke kunne ha med kristne som var under en annen autoritet. KrF var redd for å fjerne seg fra det svært konservative stemmegrunnlaget sitt. Ap håpet det ville gå over, og fikk rett i det. Har menneskene utviklet seg?

Gitarspill i vann
Økobølgen

På nittensytti-tallet nektet Kristelig Folkeparti å la seg omforme. Romaklubben forklarte oss at jorden hadde begrensede ressurser, og at vi hadde begrenset tid til å omstille oss, Krf inkludert. Kristensosialismen var en livskraft alle la merke til. De mest skvetne fryktet en revolusjon. Den lå aldri i kortene, men den grønne rørsla var allerede et spirende frø. Alle politiske åndsretninger deltok i utviklingen. Rote Armé Fraktion var terroristene. CDU var Krfs bilde i Tyskland uten at de forstod forskjellene. Atommotstandere og flyktningehjelpere hadde bestemt seg. Alle ville si fra før verdenskrigen gikk over i utslettingskrigen med atomrakettene i ballistisk bane over Berlinmuren.

Krf ble dannet for å beskytte en avtagende kjerne. Nå er de igjen i samme posisjon. Syttitallet virket ikke inn på Krf. De hadde en klart definert velgerskare og gikk mot nye høyder. Forandring var ikke nødvendig. Femten prosent var godt nok til å vedta konservativ politikk. Partiet har unngått å profilere seg på økonomi. Ullne formuleringer om "ikke-sosialistisk" og et samarbeid med borgerlige holder ikke når det kreves at Krf viser et økonomisk kart for situasjonen vi er i og veiene vi må gå.

I Tyskland ble økobevegelsen til et politisk parti, Die Grünen. De har nå regjering i delstaten Baden-Würtemberg. Staten som er hjem til Mercedes-Benz og Porsche. "Lord, Won't You Buy Me..."

Ingen blunket en tåre da statskirken i Norge ble avviklet. Nå står Krf og Den norske kirken på bar bakke og må vise hva som bor i dem. Nå må forandringen komme, snart femti år etter at utfordringen ble satt fram. Det har gått en historisk epoke med stillstand.

Et tanke-eksperiment

Dersom vi plukker prosentpoeng løselig så har Krf sine 5%. Med et modig og ferdig utfordret partiprogram kunne de tatt stemmer fra andre parti. Krf hadde tatt alle MDG stemmene før MDG var født: 5%. Venstres 3 % hadde trillet inn på konto av seg selv. Her er vi oppe i 13 % allerede. Ta 2% fra SV, 8 fra Ap og 5 fra Høyre så hadde Krf vært oppe i 28% av stemmene. Da hadde Krf til tider vært på størrelse med Ap og Høyre. Krf hadde lignet på CDU. Der ligger potensialet for et modig parti. Nå mobbes Krf unna regjeringsmakt av sjølgode ministre, selv om partiet står på sitt standpunkt. Der er problemet, standpunktet skulle ha vært videre og tydeligere, for alle menneskenes skyld.

Krf hørte protestsangene men så ikke ringbølgen.