Hogaland

Bo ved Nordhavet

Two monks and a stone cross

Krosshaug på Gard

Kristendom i form av steinkirker og steinkors er datert til katolsk tid. Kristendommen brukte bare noen tiår på å reise til nord-Europa. Den fulgte romerhæren og kan umulig ha brukt nær tusen år på å komme videre til Norden. Der er funn som viser til irsk kristendom, ariansk kristendom, øst-romersk kristendom i Sverige og Danmark. Hva er sporene i Norge? Sunniva på Selje og de islandske sagaene gir spor. Funn i Norge kan være "kulturimport" eller eksportert keltisk religiøs kultur. Kristendom er ikke lett sporbart.

Gard hadde steinkirke i tillegg til korset som står der i dag.

Navnet Gard er latinsk og en kulturimport, et inngjerdet område, en yard. Dermed er importveien fastlagt.

Som religiøst sted er Gard eneste stedet på Vestlandet med kombinasjonen av en krosshaug og øyer i synsranden som under rette forhold flyter i luften, et Avalon. Dette gjør stedet verdifullt for irokeltisk anskuelse.

En sannsynlig trekirke på stedet vitner om en annen kristendom enn den katolske sentralkirketanken. Hver gård hadde sin kirke, og hver gård hadde sitt hov. Denne kombinasjonsbruken har vært mulig i et samfunn som var vant til blandingskulturer, et importsamfunn som lå i nordvestre hjørnet av folke og kulturvandring fra fastlandet og i handelsruten i vesterled.

Som tingsted har Gard vært treffsted for alle livssyn og historiske identiteter. Hvem satte andre spor enn de som er i stein?

Hvorfor var det viktig å reise et steinkors? Hvilke tanker var tenkt på Gard i tiden mellom Kristus og Krossen?

Den eldste kirken er på Mosterhamn. Gav den navnet til stedet? Minsterhamn? Olav Trygvason innførte kristendommen og Olav den Hellige kristnet Norge selv om han tapte. Tanken på at landet ble kristnet av konger viser tvang og allianser. Her var kanskje et lite klostersamfunn med hovedsete i Førde, kort sørøst på fastlandet? Fra Førde er solnedgangen en del av fjellet Siggjo. Merkverdig er verdig å bli lagt merke til. De gamle fikk dette med seg.

Gard har aldri vært arkeologisk undersøkt. Her er mye å lete etter om en vet hva som har gått forbi, og hva som har satt seg.

Som havn for Skåre skipsreid må der være ufunne spor.

Haraldshaugen har antakelig aldri inneholdt levningene til Harald Hårfagre. Halvdanshaugen på Ringerike har aldri inneholdt Hårfagres far Halvdan Svarte. Det er bare navnetradisjon. Haugene er eldre.

Korset på Krosshaug peker til stedet kirken lå. Korset er antatt yngre enn kirken. Steinkirken kan ha vært bygd over trekirken. Trekirken har vært bygd over eller ved siden av hovet på Gard. Gårdsbrukene er nå fjernet.

Dersom anlegget skal gis status må der reises en gård med trekirke, antakelig med jordvoll rundt av en type som finnes i Irland og rester av på Grønland. Da har Haugesund tatt et modig standpunkt med alle historiske rettigheter.

Two monks stone cross
Wij zijn Benedictijner monniken die leven in de st.Adelbertabdij
​Benediktinermunker på pilegrimsreise.

Stone cross and full moon