Hogaland

Bo ved Nordhavet


Den opprinnelige Sveiogården.

Nabnet Sveio

"Sveio midt i Leio" stemmer bare om man reiser fra Fjon, over Vigdarvatnet, over Krossleite, over Forevatnet store og litla og ned til Mølstrevåg. Da er Sveio midt i leio. Diskusjoner om -o endingen i Sveio navnet har vært vidløftige fonetiske og grammatiske øvinger uten resultat. Den opprinnelige Sveiogården er på en fin liten høyde med full oversikt over Vigdarvatnet, et førstevalg for en bonde. Her er også en gammel, liten kirkegård og kirken har mest sannsynlig vært på eller nær denne høyden. Innmarken til gården har et lite beite stort nok til en eller to kyr. Beitet er en løkke, avgrenset av en bekk, en å. Løkken er rundformet fordi bekken, åen, går i en sving, en svai, en sveiv. Vi sitter igjen med gardsnavnet Sveiå.

Blöndals islandsk-danske ordbok er relevant for å forstå:

Sveigbraut er krumlinjet bane.

Sveiglína er krum linje, kurve.

Sviðja er å svi, brenne. Sviteorien bryter med diftongen i Sveio.

Sviðjoð

Sviðueldur

Sviðumörk

Problemet er at Sviðjod betyr Sverige og at ikke hele Svealandet ble svidd av, selv om Håkon Håkonsson lagde noen bål. Dersom Sveio og Sveen skal komme av svidja må både d og j forandres til j-lyd og i bli til -ei.

Betydningen av et sted som har blitt svidd av med eller uten vilje gir også spørsmålet hva stedet het før brannen. Sveio har så tydelige navn fra norrønt hovsted at disse navnene har overlevd til nå. Da ville også stedsnavnet overlevd. Et slikt stedsnavn er Ås. Det må i tilfelle ha vært stedsnavnet før brannen. Ås er over et stort område i Sveio sentrum og dermed har det vært første hovedgården. Åse, Åsvatnet, Åsetjørn, Håvås, Håvåstjørn.

​Bekken går i en sveiv i Sveio.

Løkjavegen betyr Løkkeveien da navnet Sveialøkjen er dyrket mark innenfor Sveien, bekken som går i en svai.

Hovedgården i Sveio var antagelig den gården Løkjavegen i dag deler i to, gjennom tunet. Bekken heter Sveiå og området den svinger rundt er Sveialøkjen.

Sveiå er tilsvarende navn som Gardå (Kvalaelva) på Gardr, og Haugå (Skillebekk) på Haugr i Haugesund.

Sveionavnet og Åsnavnet er for gårder mens funksjonsnavnet er Krossleite for ferdsel.

Brannen som vises til som opprinnelse til Sveionavnet har aldri funnet sted. Navnene forteller den sagaen. Skogen har både brent og vokst opp igjen som før. Inntrykket av fattig jordsmonn i deler av Sveio kommune kommer heller av overhogst og salg av tømmer til skotter og hanseater.

Sveio er altså navnet på gården der det går en bekk i en sving; Sveiå.

Nå gjenstår å bearbeide mønstrene i marka ved dagens Sveio kirke:


Mulig avtrykk av steinformasjon i Sveio.

Kanskje denne kan passe, sånn uten tårnene, kanskje?


Skotsk korskirkemodell funnet i Ullensvang kirke.

Korskirken på Gard

Eller er det Sveios første byggefelt?

Eller traktoregg?

Eller er det spor av det største hovet på Vestlandet?

Fjon

Bygdeboken viser til at navnet Fjon kan bety Fyn. Islandsk-Dansk orbok av Sigfus Bløndal støtter dette. Den sier også at fjon betyr et hat og fiendskap. Da kan vi sette biter sammen og få at folk fra Fyn var her (over tid?) og det kom til kamp. De mange steinrøysgravene kan komme fra en kamp, og alle gravlagt før-kristent og samtidig på forskjellige steder, etter nasjonalitet. Vi er nødt til å sette sammen bitene i et forsøk på å se inn i fortiden.

Når Fjon betyr Fyn på bevart oldnorsk og på islandsk må vi gi oss på det siden vi ikke har annet.

Odense og Sveio

Når Fjon betyr Fyn, må vi lete etter Odense i Sveio. Odense het på gammelnorsk og islandsk Odinsve. Kirken tok bort Odin og vi står igjen med Sve og en å som renner fra Åsvatnet til Vigdarvatnet. Det blir Sveå, uttalt Sveiå.

Odense er største by på Fyn.

Hadde Odense kapasitet til å drive handel eller bosetning på Fjon? Ja, jfr. nærliggende Roskildes vikingmuseum.

Odense betyr Odins sete. Sveio har Ås, Håvås, Rossehaug, Skansen og Rossafjellet, norrøne navn som passer. Skansen som i Skandinavia. Haugesund har Rossabø og Håvåsen, en skant.

Odense er en gammel by med en trelleborg fra omkring 1000 e.Kr. Vi har Treborg i Kopervik, Karmøy.

Skjold er stedsnavn som Fjon. Skjold er på andre siden av Ålfjorden, kun kort avstand. Fjoningane og skjoldungane var her! Kanskje de er her enda! Skjoldungane var en dansk folkegruppe med tilknytning til Beowulf. Da er det synd at Sveio bygger boliger over hovet til Odinsve.

Det er synd at Sveio bygger fantasipark når fakta er så storslåtte.

Kvalvåg

Kvalvåg er del av Haugeunds hytteområde. Navnet får folk til å tro at der har vært mye kval der inne, og man ser for seg grindakvalslakt som på Færøyane. Slik har det aldri vært, hverken i manns minne eller i litteraturen som har overlevd.

Navn som har med kval å gjøre har kanskje med kval å gjøre, men den viktigste opplysningen som ligger kodet i kval-navnene er at havet kveller, det kvelver mot land. Havet slår mot land ved Kvalavåg på Karmøy, Kvala i Haugesund og Kvalvåg i Ålfjorden i Sveio. De to første stedene har vi stått og beundret det sterke havet slå mot land.

Kvalvåg uttales gjerne Kvelvåg. Der har ikke vært stormer i Ålfjorden som har fått sjøvatnet til å kvelve mot land. Innenfor langgrunne Kvalvåg ligger Vigdarvatnet som før har vært del av fjorden. I en periode, kanskje rundt folkevandringstid har saltvannet vekslet mellom flo og fjære og dermed gått inn og ut av Vigdarvatnet, sjøen kar kvelvet gjennom vågen og inn i vatnet, og ut igjen. Kvelv-våg ble navnet på fenomenet. Kvelve kommer av tysk quellen og har kommet hit med folkevandringene. Ble dette navnet dermed gitt av folket fra Fyn, eller Skjoldungane fra Sjelland (Lejre og Roskilde) eller folket som kom fra Hedeby, dagens Schleswig-Holstein, de som laget båter lik Halsnøybåten, funnet rett nord for Ålfjorden?

Dersom Skjoldungane, som det skrives, kom til Danmark fra Nord-England så er ringen nær sluttet til navnet Årabrot ved Kvala. Sveio og Beowulf!