Hogaland

Bo ved Nordhavet


Fotografen på sidelinjen så dem: Fløyene.

Alle fløyene

Fløyen i Bergen er sagt å bety et vindretningsflagg. De hadde et slikt flagg i mange år, akkurat som andre seiltids havnebyer og flyplasser. Flagghaugen på Avaldsnes har hatt en slik vindretningsviser-funksjon for bl.a. Hansatrafikken.

Floi kan bety et flak, men det brukes ikke om et flagg.

Mest sannsynlig fortalte Fløyen-navnet om myrområdet på øverste platået rett nedenfor høyeste punkt. Vannene heter nå Blåmansvatnet og Storediket. Flere vann er oppdemmet og likner ikke på seg selv lenger. Derfor forsvinner forståelsen av navnet Floi. Blåmansvatnet viser fremdeles naturens eget myrlandskap. Navnet Floi viser at her var en renne med myr. Torv til brensel eller til dyreliv hadde verdi nok til å få et navn.

Fløyfjellet er fjellet med en floi, en vannflate eller et sund, et strekk med myr. Bygging av demningene viser at området har vært sett på som en ressurs, men ikke som vannfall, men en torvmyr. En renne i fjellet.


© Google Earth

Sverresborgene

Sverresborg i Trondheim (1182-3) på Sjáberg må sees i forhold til en antatt bygdeborg ved kongsgården på Årstad/Alrek i Bergen. Begge tar strategiske hensyn til landet bak byen, Bjargvin til Fana og Trondheim til Melhus og Orkdalsfjorden . Utviklingen har antagelig gått fra Trondheims bygdeborg, til sammesteds Sverresborg; til Bergens Årstad/Alrek og ned til Holmen med Sverresborg. Slaget ved Florvåg er satt til, 3. april 1194. Der var store tap. Er der mer å finne på bunnen i florvågen enn der har vært i Hafrsfjord? Slaget ble lagt til en renne, en fløy i landskapet, Fløyvåg.

Fløyen i Bergen er ikke navngitt fra Torgalmenningen eller Sydneshaugen. Den er navngitt fra Skuteviken som var Knarreviken før seilskutenes tid. Fløyen var navngitt fra Rothaugen der vannet var dypt; og fjellet er navngitt fra Sandviken der det gikk an å dra småbåtene på land og utnytte vannet og myrene i fjellene. Sverresborg skulle forsvare dette området og Holmen vest. Om illmenn kom opp fløyene og over fløytoppen mot Årstad/Alrek var gamle kongsgården truet ovenfra, fra et vantage point, og byen var truet. Derfor la kong Sverre borgen sin over Skuteviken og Sandviken, landingsplassen i Bergen. Her så man all nærgående skipstrafikk. Illmenn kunne gå over Fløien og angripe bakfra og ovenfra om de kom seg opp fløyene, rennene i fjellet.

Forfar min, Sturla Thordsson, biografen til Håkon Håkonsen, stod på Sverresborg og så Fløien. Hva så han?

Synet fra Sverresborg

Her har de sett på Fløyen, kong Sverre, kong Håkon, biografene deres Karl Jonsson, Snorre Sturluson og Sturla Tordsson.

Fløien ble bokført fra Sverresborg der fenomenet “fløy” er lett synlig. Fløyen, rennen, the flutes, er ikke synlige fra Torgalmenningen eller Sydneshaugen, men fra fortiden på Sverresborg, fra allfaret Munkebotten. Eller fra Google Earth.


Foto ©CC: Erlend Bjørtvedt


Fløyen ble ikke navngitt fra luften, men kongsgården på Alrek hadde skjønt fjellets natur; fjellet med fløyene. Vannrennene i fjellet sees fra nord og fra sør, fra is-slipingens tid. Den gav fløyene.

Flume, Fiume. Floen, Flo.

Før stats-dannelsen

Munkebotten. Var der et kloster eller tilhørende virksomhet her før Olav Trygvason? Skal navnet sees i forhold til Eidsvåg, siden alt vann fra Fløien synes å renne dit, eller orienterte et kloster seg mot handelsveien?

Var det munkene som skrev på kalveskinn eller staten ved kong Sverre som satte navnet Floien på fjellet og kartet?

Bøndene er sannsynlige navnesettere fordi floi-navnet er gammelt og finnes andre steder i landet.

Fløyen og dens betydning kan tidligere ha omfattet Sandviksfjellet da der er en stor fløi fra Munkebotten sørover til dagens Fløyfjell. Mulen er forhøyningen bak Rothaugen. Der er ingen gård her som het Fløgstad, Fløistad? Fløgstad, Flagstad?

Bergen har vært hovedstad og Norges lovlige opphav, men stedet har også vært et fiske og bondesamfunn før den tid. Det var da grunnlaget for navnene ble lagt. F.eks. Holmen er mye eldre enn befestningen.


Fløien i Bergen © Google Earth


Fløgstad i Sauda © Google Earth

Bjargvin: Er der ingen Fjellmark, som i betydningen Mark i Fjellet?

Der er navnetradisjon i Hordaland for å nevne lavere fjellbeiter for Fjellmark. Hva het gården til Sandviken? Den hadde vel marker i Fløien. Hvem forandret navnet til Bjargvin? Der er ikke så mange marker mellom fjellene, de ligger helst syd mot Fana.

På andre siden av de syv fjellene er Fløgstad og Fjellmark.

The Game is On.

Vi fortsetter en annen gang.