Hogaland

Bo ved Nordhavet

Karmsundet Haugesundet
​Solen ved randen i nord-vest.

Nord og ned

Nord betyr ned; omtrentlig retningen der lyset går ned.

Nordvik finnes, som Noordwijk i Holland. Her er d’en tilstede. Nordvik i Nordøstpassasjen er eksotisk. Nordpolen det ultimate Thule, men hva betyr stedsnavnet Norheim?

Et sund som foreslått med Noor?

I Schleswig finnes:

Ornumer Noor, Windebyer Noor, Haddebyer Noor, Homer Noor, Selker Noor.

Noor i Schleswig betyr et vann, en vannflate, enten i ferskvann eller saltvann. Der finnes ikke et lite vann, eller en liten innlåsing av sjøvann i hele området som kan gi støtte til noor som opphav til Norheim i Karmøy. Nord for Salhusstrømmen er Haugasundet. Sør for Salhus er Bøvågen.

Olavskirken Bøvågen Jomfruene
De Fem dårlig Jomfruene mot sør og Olavskirken og Bøvågen.

Noor er ikke innsnevringen, men den innestengte vannflaten, parallell til anger som ikke er vannet, men innsnevringen av landet, sammentrekningen, anginaen.

Eksemplene er Stavanger, Hardanger, Bremanger, Varanger.

Angerne er landskapsnavn. Synonymt med Eid, Eide.

En kombinasjon av noor og anger finnes også.

Noor Anger Norangsvågen, Radøy, Hordaland. Norangspollen. Landskapet er en serie med små vann som avskjærer nordvestre del av Radøy. De fungerer som et flertalls-anger.

Steinsetting De fem dårlige Jomfuene
De Fem dårlige Jomfruene mot nord.

Støtte for Njordbetydning

Nordheim, Norheim, Nærheim, Nerheim i Ølen har gravplass som Norheim, Karmsund. Begge gravfeltene ligger i bakke mot sjøen.

Nerheim ser ut Ølensfjorden
Nerheim ser ut Ølensfjorden retning Halsnøy.

Kirkegården i Ølen er på en mule, et nes 40-50 meter over havet. Kirkegården på Norheim har utsikt til solnedgangen i nordvest, der sundet farges gull. Hvordan finne ut om Norheim kan bety Njordheim?

Nerheimsmulen Nerheimsneset
​Nerheimsmulen, Nerheimsneset femti meter over havet.
Gråvær uten utsikt, men mot Halsnøy.

Frøyland og Norheim finnes i Time/Klepp, med andre ord kultsteder. Norheim i Karmøy har ikke sitt motstykke i Frøyland, men Norheim kan være utkantkult da nærmeste Frøylandnavn er i innlandet, Skjold og Nedstrand.

Ølen kirke Nerheimsmulen.
​Ølen kirke. Nerheimsmulen bak kirken, femti meter over havet.

Norheim og Nordheim gir tydelig forskjell i geografisk spredning. Norheim er innland på sørvestlandet som Etne, Fusa, Karmøy fastland og Tysvær.

Vi leter alle videre nå som det Schleswigske noor er utelukket.