Hogaland

Bo ved Nordhavet

Bloggfest på norsk      Blogfest in English


Vendepunkt

Tanken bak Hogaland

Landskap som var gode å bo i ble kalt Hogaland, Logaland og Hálogaland. Navnene er i bruk i dag i mange andre varianter: Haugaland, Rogaland, Hålogaland, Logaland. Nettstedet Hogaland er mine forhandlinger med historien. Há er landet opp fra havet, det beboelige og det dyrkbare. Sjøen skyller bort det mennesket lager i vannkanten. Er Holland et Highland, et Høyland og et Håland? Høyere opp fra sjøen, der går det an å bo.

Stedsvalg formet livsforestillinger og livsforestillinger bestemte stedsvalg, og dermed stedets historie. Tankene på Hogaland kan være forlengelser av aksepterte læresetninger, eller i motsetning til dem. Tanken flyr lettere enn vitenskapen, men vitenskapen trenger idéer å bearbeide.

Gamle tekster som sagalitteratur og bibeltekster behandles etter kjente metoder for historisk og litterær vurdering. Politisk samfunnsbeskrivelse er til åpen debatt.

Personlig bakgrunn for arbeidet er en cand.mag utdanning fra Bergen og Oslo på syttitallet fulgt av tjuefem års samfunnstjeneste som adjunkt i ungdomsskolen. Fagkretsen var kristendomskunnskap, samfunnskunnskap og engelsk. Én erfaring var å få se hva elever fikk lære og hva de ikke fikk lære i f.eks. historie.

Variasjonen var bl.a. fem år med trialkjøring for elever i ungdomsskolen.

Se også www.carbar.no for eldre biler.

Eier av nettstedet www.hogaland.no er Gunnar Jacobsen.

Kontakt Hogaland: gunnar på hogaland.no

Bilder merket ©Harald Jacobsen, kontakt memyselfi1 på mac.com

Bilder merket ©Cecilie Inderøy, kontakt cecind84 på hotmail.com

Eldre bilder fra Norge er å finne på sidene til www.digitalarkivet.no og er under den kopiretten som gjelder der.

Kart er fra Google Earth og i samsvar med Google’s retningslinjer for bruk.


Lydbøker

The Divine Comedy, Dante Aligheri.

***

Paradise Lost, John Milton.

***

Charlemagne, Richard Winston.

***

How the Irish Saved Civilization, Thomas Cahill.

***

The Etymologicon, Mark Forsyth.

***

Globish; How the English Language became the World's Language, Robert McCrum.

***

Icons of the Iron Age: The Celts in History and Archaeology, Susan A. Johnston.

***

Litteraturliste

"The Vikings in Ireland and Beyond"

Before and After the Battle of Clontarf

Howard B. Clarke & Ruth Johnson

2015

Four Courts Press, Dublin, Ireland.

***

WOMEN IN OLD NORSE LITERATURE

BODIES, WORDS AND POWER

Jóhanna Katrín Friðriksdóttir

2013

Palgrave Macmillan

***

VALKYRIE

The Women of the Viking World

2020

Jóhanna Katrín Friðriksdóttir

Bloomsbury Academic

***

Bibelen

***

All sagalitteratur leses når mulig

***

Ordbøker

New Oxford Dictionary

***

Duden bl.a Duden Herkunft Wörterbuch.

***

Tysk-Nynorsk Ordbok 1946. Kunnskapsforlaget.

***

Bescherelle. Hatier.

***

Bløndals Íslensk-Dönsk Orðabok 1920 - 1924
Også på nett

***

Islex. Islandsk til nordiske språk, nåtidsordbok på nett

***

Norsk Ordbog af Ivar Aasen. Vestmannalaget 1918.

***

Hans Ross Norsk Ordbog. Tillegg til Ivar Aasen

***

Annet

Lars Skadbergs Olavskyrkja og Kongsgarden på Avaldsnes

***

Magnus Fjalldals Anglo-Saxon England in Icelandic Medieval Texts

***

Hubert Seelows Hálfs Saga ok Hálfsrekka

***

Tormod Torfeus' Norges Historie

***

Eirik Øverås' Snorre Sturlason 1941

***

Askedal, Myrvoll (red.) Høvdingen

***

Asbjørn Aarnes' Lyset i Nord

***

Ivar Eskelands Snorri Sturluson Biografi

***

Kjell Aartuns Runer i kulturhistorisk sammenheng

***

Jørgen Jensens The Prehistory of Denmark

***

Mats G. Larsson Vikingar i østerled

***

McCaffrey/ Eatons In Search of Ancient Ireland

***

Mads Lidegaards Hvad troede de på?

***

Harald Olsens Ørkenvind

***

Arne Torps R - Ei Urokråke i Språket

***

Lise Nordenborg Myhres Historier fra en annen virkelighet

***

Karmøys Historie ved Per Hernæs og Frode Fyllingsnes

***

Bygdebøker fra Karmøy, Skåre, Tysvær, Time

***

Severin Eskeland og Knut Liestøls Gammalnorsk

***

Odd Einar Haugens Grunnbok i norrønt språk

***

Sigfus Blöndal og Ingeborg Stemanns Praktisk lærebog i islandsk nutidssprog

***

SÓLARLJÓÐ

***

KALEVALA til norsk ved Albert Lange Fliflet

***

Yann de Caprona, Norsk Etymologisk Ordbok

***

Encyclopedia Britannica 1976 og 1985, 2008, 2010, 2012, Ultimate Edition

***

Roy Porters London: A Social History. Penguin Books

***

Hafrsfjord Forlags "Kopervik og Stangaland" Bind 1-3

***

Norrøn Mytologi. Frå A til Å. Idar Lind. Ordbok fra Samlaget.

***

Brewer's Dictionary of Phrase & Fable. Cassell.

***

"Kulturhistorisk Vegbok Hordaland"

Nils Georg Brekke

Hordaland Fylkeskommune, Norge.

***

Solveig Aareskjolds Valkyrjesong. Samlaget.

***

Vikingtida i spenn frå Bysants til Island.

***