Hogaland

Bo ved Nordhavet

Ryfylke og Vindafjord

Den overordnede slaviske folkegruppen Vendere med undergruppen Rüger kan ha gitt navn til Ryfylke og Vindafjord. Fra elven Oder, Otra ved Rügen, oppover Setesdalen med elven Otra og over heiene til Ryfylke, Landa på Forsand.

The Rugians and Wilte were tribal people among the Wends, and these, by Scandinavians, were called Windr or Wintr. Vintertun?

Rogaland har strevd en del med å forstå sitt eget navn og opphav.

Sagaens Vendland er i dag Polen og Tyskland ved Østersjøen. Den berømte skillelinjen mellom disse to landene er de to elvene Oder og Neise. Neise flyter fra Berlin og Oder heter Odra på polsk. I dette området finner vi Rügen. Olav Trygvason bodde hos kongen i Vendland.

Odra-Otra vandringene

Dersom vi følger vandrerutene oppover elven Otra, oppover Setesdalen, (Seiðisdalen, en annen betydning for å fare, føre, Føringsdal) kan vi krysse heien og komme til Ryfylke og Vindafjorden; rügenes og vendernes fjordområde. Disse reflekterer det tysk-polske området i det norske. Vandreveien mot nord har sine navneavsetninger. Hordene kom fra lenger sør og dro lenger mot nord. Det betyr at de kom senere til Norge, eller at de hadde et førstevalg på Hardangerområdet og forsvarte det mot venderne. Vintertun er ikke et fornuftig navn på et sted oppe i heien. Ja, der er vinter der oppe, men det skal ikke gi navn til et søkk i grenseland mellom Hardanger og Ryfylke. Var det en utpost for Wintrerne? Kom de vandrende fra Røldal og Haukeli? Eller var Vintertun en utpost for Vendafjord. Vendatun. Vendenes tun. Er dette for fantastisk; eller enkelt og greit?

Erling Skjalgsson var fra Polen

Var altså Erling Skjalgssonsfamilie opprinnelig rüger fra Polen? Han var sammen med Olav Trygvason på tokt der og forlot ham. Hvorfor gjorde han det når norskekongen tydelig var i fare? Hvilke avtaler gjøres underveis og forplikter? Han var ikke med Håkon Jarl da jomsvikingene, vendere, kom for å ta Norge i Hjørungavåg. Var han med jomsvikingene? Lot han dem seile forbi Sola? Hadde han avtaler med dette slektsfolket sitt? Var dette en måte å bli kvitt Håkon Jarl på?

Forbindelsene er i dagen. Hva med litt research? Hvorfor har ingen drevet med dette spørsmålet istedet for å snakke om forbindelser mellom navnet Rogaland og rügene, Vindafjord og spinneredskaper. Hva het Kristiansand før Kvarten? Otranes? Eller Lund som i Skåne? Her er der drivkraft.