Hogaland

Bo ved Nordhavet

Ryvarden
Varden på Ryvarden.
Tradisjonelt skille mellom Rogaland og Hordaland fylker.

"Ryvarden. Varden på revet"

Ryvarden fyr har fått navnet sitt som en funksjon. Der er en varde på neset som stikker ut i sjøen. Stedet er tydelig fra alle kanter og har vært brukt som seilingsmerke og som grenseskille. Grensen mellom nord og sør, mellom Hordaland og Rogaland har vært satt her. Utfarten til Island har sin norske opprinnelse herfra.

Navnet Ryvarden har lenge fått tilhøre dem som sa at det var rygjenes fylke som begynte her, synonymt med Rogaland. Da så man ikke saken fra den andre siden, at det var Hordenes fylke som begynte her. Slik holdning til stedsnavn er et tidelig varsel om at teorien er feil. Et funksjonsnavn gir mening fra alle retninger.

Ryvarden fyr med biler
​Ryvarden fyr med parkerte biler.

Adjunkt Mentz Rynning Nielsen fra Odda, født 1921 og død 1956, 35 år gammel etterlot seg boken "Noko om stadnamn i Odda". Han diskuterte bl.a. fiskestedsnavn i Sørfjorden og kom til Ryvet, og dro fram gammelnorskens rif. I Islensk-Dönsk Ordabok forklarer Sigfus Blöndal og Bjørg Thorlaksson rif som et rev i sjøen der bølgene slår inn. Oxford English Dictionary forklarer engelske reef som det samme ordet Old Norse rif.

Duden Herkunft sier det samme og bringer gammelislandsk rifa, å rive sundt.

En annen betydning av rif er som ribbe, et bånd, enten i landskapet eller som i et båtseil; å reve seil. Menneskekroppens ribbe, ribbein er utgangspunktet for det indo-germanske opphavet til navnet Ryvarden. Det ligger som en ribbe, slik Jærens Rev også har sin ribbeform.

Gud, Adam og Eva har jo også hatt en mytisk rolle.

Rifvarden er "varden på revet", Ryvarden.

Ryvarden fyr og varde
Ryvarden fyr og varde mot vest.