Hogaland

Bo ved Nordhavet

Sauda Hamnafljot
Hamnafljot ©Privat

Stille vann i Sauda har dypest grunn.

Rotevatn, Rotetjørn og Rotehavn har til felles at de er flater med stille vann. Slike stille vannflater er oppfattet som dype og har derfor blitt brukt i religiøs sammenheng. Rotetjørn på Vea på Karmøy og Rotevatn i Volda er stille og dype vann i religiøse landskap. Her bør soknes for hva dypet kan skjule.

I Sauda finnes Råtehavn. Navnet er forbundet med brakkvann eller mye flotasje som samler seg. Stedet har dermed egenskapene stille og dypt. Området har også vært lastekai og er utfylt område nå. Det ligger til Fløgstadgården med en knaus over. Har vi her restene av hovet på Fløgstadgården, eller pre-Fløgstad? Hva het området før? Det opprinnelige navnet har nok vært Rótehafn og Rothaug, det stille, dype vannstykket med den bratte haugen. I Bergen er Rotehaugen noe tilsvarende fjellknaus som Flagghaugen/Fløgstadhaugen. Fjellsiden går bratt ned i sjøen og fortsetter videre ned og gir dyp havn og rolig vann i forhold til bekker, elver og viker i nærheten.


Rothaugen i Bergen. Fotograf Neupert
MARCUS
Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen.

Ordboken Duden Herkunft setter sammenhenger mellom Rotte og Schar. Da har vi betydningen av Skar som et avskjær, et avgrenset flatt område, som i Skåre. Da dukker byer som Rotterdam, Rottenburg og Rottweil opp i minnet. Har vi her en ordvandring fra Rhinen/Neckar til Nordsjøen og videre opp Vestlandet i Norge? Hvem var det som satte fram en teori om at Hordene har kommet fra området ved Bodensee? Er Råtehavn i Sauda i språkslekt med Europas travleste havneby Rotterdam? Rotter-delen av navnet her er Rotte, navn på en del av elvesystemet, med flere tjern, rundt Rotterdam. Rolig og dypt vann gir gode havner. Uttrykket "å rotte seg sammen" er én bruk uten dyretyding. Vannflatene i indre Rotterdam er samlet. Har ikke hypotesen allerede formet seg i luften?

Sauda har et annet elvenavn, adressen Hamnaflåt/ Hafnafljot.

Fljot er en stille del av en elv.

Hafnafljot er en havn til elven? Eller nær elven, der strømningen går forbi, der det er rolig vann, egnet for å legge til ved elveåpningen.

Innlukket vann er samme navngiving som Blackpool og Dublin. Disse vannstykkene var viktige og navngivende som i:

Blackpool, Liverpool, Poole, Pøylå, Søylebotn.

Loch, Løkje, Løkjene.

Kulp i elv er brukt som oversetting av “pool” eller en “pøl”. "Høl" er "hyl" som i Hylen og Hylsfjord. Hølen og Pølen brukt synonymt i kjent dagligtale.

Sauda Hamnafljot til Rotehavn
Bildet er fra Nasjonalbiblioteket på www.nb.no

Hamnafljot begrepet er det stille partiet ved utløpet av en elv. Rotehavn betyr dypere vann, egnet til kai for dyptstikkende kjøler. Overgangen mellom kaidybdene avhenger av lokale forhold. Nord-elva kommer fra Åbødalen i bakgrunnen.

DSD Fjorddrott
DSD's Fjorddrott ved kai ved ytre Hamnafljot,
lenger ute enn robåtene i det øverste bildet.

Bildet er fra Nasjonalbiblioteket på www.nb.no

Sauda Nordelva utløp
Det stille området som gir navnet "fljot".
Tangen mellom de to elvene til høyre.
© Gunnar Jacobsen

Sauda Storelva utløp
Tangen mellom de to elvene i Sauda, her Storelva. ©Gunnar Jacobsen