Hogaland

Bo ved Nordhavet

​Stonehenge goods import map.
​Stonehenge goods import map. Walrus Ivory probably from Norway.
Walrus Ivory, Hvalrossbein til Stonehenge. ©Smithsonian Channel via NRK.

Skåre og Stonehenge

Funn av helleristninger av skip og solkors på Saltveit og Storasund, Solvangnavnet selv, Rossabø som er Husabø/Huseby, Skåre som er Skard, Kvala som er Quelle der sjøen kvelver mot land og Årabrot som er stedet der elven brøyter seg vei, var lekeplassen vår. Vi hadde sykler, vi var fri til å farte rundt i dette gamle riket som "Den svarte vikingen" Geirmund heljarskinn Hjørsson styrte. Han handlet med hvalross og vi syklet i ly av Vardafjellet, men visste ikke om solkorset og helleristningene, selv om vi kom fra Solvang. Vi syklet til Salhus der steinene var knyttet til steinene på Avaldsneset.

Funn av hvalrossbein fra en periode i Stonehengekulturen knytter oss til Sør-England før de germanske folkevandringene, før sagafortellingenes scenarier og tilbake til bronsealderen. Vi har vært en del av både helleristningskulturen og steinreisningskulturen. Stonehenge har vært sentrum, men store steinreisninger finnes på Orknøyene, der vi var jarler en gang. Vi var med i denne store europeiske steinsirkelen.

Båtene som er funnet her har alle likhet med tidlige middelhavsbåter. Vikingskipene våre var en del av samme teknologi, skipsbyggingskunnskap. Båtfunn på Halsnøy og i Schleswig (Hedeby) trekker byggemetoden sørover. Vi oppfant ikke båtbyggekunsten, men var med på en utvikling. Hvorfor lage gruntgående krigsskip i Norge? Vi har få grunne farvann som er verdt å plyndre, men leirvåger å legge til i. Seilbare elver og områder med stor forskjell på flo og fjære og med bosetninger som var verdt å overfalle; elvene og strendene krevde gruntgående skip.

Harald Hårfagre settes i forbindelse med den engelske kongen Adalstein som holdt til nær Stonehenge, nær konsertstedet Glastonbury. Det er samme kontakt som gjør Northumberland og York til norske Eirik Blodøks sitt pensjonsrike. Olav Trygvason besøkte en munk på Scilly Isles og Egil Skallagrimsson var hos engelske kongen. Snorre knytter oss til Sør-England, hvalrosseksporten viser at vi var der før sagatiden. Dette er de tankesprangene vi må våge å ta for å se alle forbindelsene, hele strukturen i historien.

Les Magnus Fjalldals bok “Anglo-Saxon England in Icelandic Medieval Texts” ISBN 0-8020-3837-9