Hogaland

Bo ved Nordhavet


Fylkessteiner ved Haraldsstøtten. Solstripe i havet.

Snorre på Gard

Snorre Sturlason har gitt oss en fantastisk arv. Hvordan skal vi lese fortellingene hans? Ved å utvide vår egen kunnskap. Ved å utvide vårt eget tilfangsfelt, vårt kulturgeografiske område.

Snorre skriver at han besøkte Harald Hårfagres grav. Det virker sannsynlig at han gjorde dette da han seilte i Norge. Likevel må vi ta forbehold. Skrivepulten og skriverommet er et mektig verktøy. En tidsmaskin og reisevogn. Kanskje har han stått på det stedet Hårfagres minnesmerke, nasjonalmonumentet Haraldshaugen er plassert. Jeg går også ut fra at Harald Hårfagre har levd, på tross av alle de litterærmytiske trekkene hos Snorre.

Lesing av Snorres undersøkelser på Gard sier at han var på stedet han kalte “haugum”. Dette er en dativendelse i flertall. Det viser at der var flere hauger i området, et gravhaugaland. Gravhauger med tilknytning til sagatiden og den kulturen som gav forutsetningene. Gården Gard har vært et vidt næringsområde med viker, elveløp, vann og vidde. Et perfekt sted for samfunnsvekst. Dagens Gard sitter igjen med rester etter graver, rester etter tingsted, rester etter steinkirke og et reparert kors. Opp fra Haraldshaugen ligger Steinsnes med sine gravhauger. Kvalahaugen som ligger i utnord for kultsenteret på Gard. Derfra er der utsikt til Bokn og Siggjo. Det organiske samfunnet på denne gården har hatt alle forutsetninger: Her var det liv! Og død. Hedersplassene var framtredende gravsteder der folk for frem og tilbake. Nå sprenges riksveien fram gjennom gravlandskapet.

Var Gard med Kvalavassdraget et samfunn av en annen art enn Avaldsnes? Naturen var forskjellig, så menneskene var forskjellige; de arbeidet med forskjellige saker. Var Gard Harald Hårfagres kårbolig? Bodde han her de tre siste årene sine?

Dersom Snorre var på leting etter Harald Hårfagres grav, fant han den ikke. Han fikk se noen steiner. Eller høre et salgsargument fra bruktsteinselgere. Snorre hadde hatt god bruk for et storslagent monument over Harald Hårfagre. Han fant det ikke. Der er ikke noen grunn til å tro at det skal finnes i vår tid. Eller har Snorre hatt enda flere motiv? Han ville kanskje ikke gå i konflikt med de tidligere herskerne? De som faktisk var hedret med gravhauger.