Hogaland

Bo ved Nordhavet

Solvang skole og havet
Solvang skole. Solhaug har utsyn til kystlinjen og solnedgangen i nordvest.

Solvang

Sól ek sá, á Sólhaugr

Solarljod leses fra Solhaug. Der kunne vi følge solens gang hele året, hele døgnet. Her ligger rester av steiner brukt som grenseskille mellom små kuflokker. Noen av dem er formet for et annet formål enn gardsetting. Her var et kultisk observatorium.

Gjerdestein
Gjerdestein.

Mellom bekkeløpene fra Eivindsvannet og Vardafjellet, de som renner på hver side av Solhaug finnes Solvang. Et naturlig søkk som i vår tid var myrland. I hellig tid var det offersted. Rullesteinen nedenfor Solhaug var som en prekestol. Siden ble Skjoldaveien bygd på løftet steinfundament og delte Solvang på langs, både i terrenget og i hodene til dem som godtok skiller.

Alle menneskene i hele verden har hatt solen som sitt daglige lyspunkt. Solvangen tok imot velsignelsen og gav tilbake. Solvang tok imot og omformet solens kraft. Dagens Eivindsvann var et lite vann ved foten av det store fjellet. Det hellige og betydelige landskapet lå i fanget mellom bekkene fra Steinsfjellet og Vardafjellet.

Solhaug var det vestvendte observatoriet med steinreisning. Sekshundre meter lenger sør er der helleristinger og en varde på Saltveit. Naboskapet til Solvang gir navnet Soltveit. Stedet Salhus synes knyttet til Saltveit men ligger 4 kilometer unna og på andre siden av hovedgården Rossabø (Hausabø, Huseby). Salhus i Hordaland og Salhus i Nordland ligger begge ved skipsleiden uten tilknyttet gårdsdrift. Salhusene har hatt en funksjon for skipstrafikken eller en mobiliseringsfunksjon. Salhus og Saltveit har kanskje ikke hatt noe med en annen å gjøre. Derfor er det mulig å sette sammen nabonavnene Solvang og Saltveit til samme gård; Soltveit og Solvang. Sannsynligvis har de tilhørt Rossabø.

Solvang har hatt en midtstilling med utsikt fra Gard til Avaldsnes. Solhaug på Solvang var lettere tilgjengelig med muligheter for å følge solens gang gjennom året.


Utsikt til solnedgang i nordvest fra Solhaug.
Mot nordvest der solen går ned midtsommers.


Utsikt mot sørvest fra Solhaug.

Mot sør bak tréet er Bokn, så Karmsund Bru på Salhus, Avaldsnes der båtene ligger i opplag og Helgaberg bak vanntårnet på Karmøy. Retningen er sør. I nedre venstre er steiner av størrelse, gode å sitte på, ikke typiske gardstein.

Fjellet på Saltveit, Vardafjellet, som også var grense for Solvangen har hatt vaktpostfunksjon, å varde, å verge.


Gjerdestein.


​Utsikt mot vest. Solvang skole.


​Solhaug og istidsstein bak nytt bilverksted 1938.

På dette bildet fra 1930-tallet ser vi Solhaug bak og til venstre for Magnus Hopes nyetablerte (1937) verksted og bolig. Til venstre bak tréet er høyeste punktet på Solhaug. Profilen over bygningens veranda er en rullestein som ble skutt i biter da tomtene ble gjort byggeklare etter krigen. Adressen der oppe er Hervikvegen.