Hogaland

Bo ved Nordhavet


​Sileningene på tysk krigskart fra andre verdenskrig.
© Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesens 1944.

Syllingane i Skåre

I skjærgarden utenfor Gard i Skåre skipreide ligger Sileningene. Dette er små holmer og skjær vest for øyene Urter, Feøy og Røvær.

Vest for Cornwall i England ligger Isles of Scilly. De ble kalt Syllingane i sagalitteraturen. Cornwall og Isles of Scilly er og var i keltisk kulturområde. Sakserne kom aldri så langt vest og dermed er vi i keltisk/gaelisk språkområde.

Norsk språkvitenskap har alltid hatt en sekk med navn av ukjent opphav utenom en germansk språktradisjon. Dermed utelates mange navn som har kommet med vind og havstrøm og den folkevandring som har vært mellom Vestlandet i Norge og "UK and Ireland". Angelsakserne har bare hatt delvis innflytelse over språket der vest.

Islandsk genforskning har funnet høyere andel keltisk/gaelisk i landnåmabelfolkningen enn Landnåmabok gir inntrykk av. Dette ble rimeligvis forklart med manglende kunnskap om hvor mange skotter og irer var tatt med av norske utvandrere på veien til Island. Her er en annen forklaring på funnene:

Vestlandet hadde allerede en høy andel keltisk/gaelisk befolkning som delvis utvandret til Island som følge av urolige tider og Karl den Store-pretendenter i Norge. Der var et skisme mellom keltisk og germansk kultur, ikke bare i Europa, men også på Vestlandet.


Sileningene på tysk krigskart fra andre verdenskrig.
Koordinatensystem: Gauss-Krüger

Sileningene og Syllingane viser samme navnegiving på mindre øyer utenfor en hovedøy.

Det var på Syllingane Olav Trygvason møtte en annen kristendom, en annen kultur. Tormod Torfeus antar at Harald Hårfagre hadde seilt vest for England og møtt kong Ethelstan der. Jeg sier at Harald inngikk en avtale med Ethelstan om å ta makten i Norge fra Geirmund og Håmund heljarskin Hjørsons. Tvillingkongene var en trussel for Ethelstan fra sine baser i Irland. Som gissel for at avtalen skulle holdes måtte Harald sende sønnen sin, Håkon, som ble Adalsteinfostre den Gode.

Håkon den Gode var kanskje et gissel hos Adalstein fordi Eirik Blodøks herjet Irskesjøen. Hvorfor fikk nettop Eirik Blodøks Northumberland å styre?

Slik føres historien sammen til Skåre og Hjørssønnenes riker i Rogaland og Hordaland. Her sees sporene av keltiske navn og Snorres redaksjonelle mål om å påvirke makten i Norge for å beskytte sitt Island. Nevøen hans, Sturla Thordarson, gjeninnsetter Geirmund Hjørsson i historien, og bildet av rikene ved Nordsjøen og Irskesjøen blir tydeligere.


Als Schiesskarte ungeeignet.
Sileningene på tysk krigskart fra andre verdenskrig.